I i II edycja szkolenia dla pracowników SPSK2 z zakresu autorskich sposobów radzenia sobie w komunikacji
z pacjentem z uwzględnieniem typologii poszczególnych cech jego osobowości

Głównym celem kursu jest poprawienie jakości komunikacji personelu medycznego z pacjentem.
Szkolenie zbudowane jest z 9 sesji tematycznych – każda z nich jest podzielona na część teoretyczną i praktyczną z zachowaniem przerw dopasowanych do potrzeb grupy.

Trener: dr n. med. Paweł Szumilas

Program:

Wstęp do szkolenia

  • Sesja I – Zasady prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.
  • Sesja II – Zasady podziału pacjentów na poszczególne typy na podstawie cech osobowości.
  • Sesja III – Identyfikowanie różnych typów pacjenta na podstawie zachowania i wyglądu.
  • Sesja IV – Jak odczytać oczekiwania pacjentów?
  • Sesja V – Przyczyny i skutki niedopasowania komunikacyjnego.
  • Sesja VI – Zasady prawidłowej współpracy z poszczególnymi typami pacjentów.
  • Sesja VII – Sposoby radzenia sobie z „trudnym pacjentem”.
  • Sesja VIII – Jak postrzegam swoją rolę w kontakcie z pacjentem?
  • Sesja IX – Techniki i język wywierania wpływu – świadome i nieświadome używanie struktur językowych w komunikacji.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
Ankieta końcowa i rozdanie certyfikatów.