Warunki udzielania teleporad

Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania

Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych

Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty

Internetowe konto pacjenta (IKP)

Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rtg

Wniosek do dokumentacje medyczną