Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zasady wejścia z psem asystującym do budynku przychodni przy ul. Chopina 51 A

Zasady wejścia z psem asystującym do budynku przychodni przy ul. Boh.Warszawy 51

Zasady wejścia z psem asystującym do budynku przychodni przy Boh.Warszawy 75

Zasady wejścia z psem asystującym do budynku przychodni przy Al. Wojska Polskiego 97