Administracja
Szczecińskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wyspiańskiego 24
70-497 Szczecin

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Zdrowia SPZOZ – Prof. dr hab. Beata Karakiewicz

Kontakt z administracją możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00