Załącznik
Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SCZ SPZOZ Nr 1/2024 z dnia 30.01.2024.r.

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

 

Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT.
W pozostałych wypadkach do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa obowiązujących w chwili realizacji badania.

 

PORADNIE POZ,
SPECJALISTYCZNE, MEDYCYNA PRACY

 

Rodzaj usługi

Cena netto

VAT

Cena brutto

Kod

 

A.

 

BADANIA LEKARSKIE

 

 1.  

 

Badanie
/ porada lekarza POZ

110,00

zw

110,00

1

 

 1.  

 

Wizyta
domowa lekarza POZ

165,00

zw

165,00

2

 

 1.  

 

Badanie
/ porada lekarza specjalisty

143,00

zw

143,00

3

 

 1.  

 

Wizyta
domowa lekarza specjalisty/Badanie porada lekarza okulisty

210,00

zw

210,00

20

 

 1.  

 

Badanie
kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego

55,00

zw

55,00

21

 

 1.  

 

Badania
na wysokości /badanie neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne/

143,00

zw

143,00

22

 

 1.  

 

Badanie
wstępne, okresowe, kontrolne w zakresie medycyny pracy z wydaniem
orzeczenia/nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i innych konsultacji specjalistycznych/

142,00

zw

142,00

WS-23

OK-24

Ko-25

 

 1.  

 

Wydanie
dodatkowego orzeczenia w związku z badaniem profilaktycznym

30,00

zw

30,00

657

 

 1.  

 

Badanie
lekarskie osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia ( bez
badania lekarza okulisty)

143,00

32,89

(23%)

175,89

26

 

 1.  

 

Badanie
okulistyczne osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia

143,00

32,89

(23%)

175,89

Ok-27

Lar-32

Neu-33

 

 1.  

 

Badania
lekarskie z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej

110,00

zw

110,00

28

 

 1.  

 

Trzykrotne
badanie kału na nosicielstwo /Salmonella/ Shigella/

210,00

zw

210,00

890

 

 1.  

 

Wydanie
zaświadczenia

35,00

zw

35,00

29

 

 1.  

 

Świadectwo
zdrowia marynarzy i rybaków bez badania zjawiska olśnienia – komplet badań

500,00

zw

500,00

30

 

 1.  

 

Świadectwo
zdrowia marynarzy i rybaków z badaniem zjawiska olśnienia – komplet badań

540,00

zw

540,00

528

 

 1.  

 

Wydanie
zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art.43 ust.1
pkt 18 ustawy o VAT

72,00

16,56

(23%)

88,56

31

 

 1.  

 

Widzenie
zmierzchowe i zjawisko olśnienia – profilaktyka medycyna pracy

57,00

zw

57,00

529

 

 1.  

 

Widzenie
zmierzchowe i zjawisko olśnienia – inne

57,00

13,11

(23%)

70,11

530

 

 1.  

 

Teleporada
udzielona pacjentowi spoza listy aktywnej POZ

60,00

zw

60,00

891

 

B.

 

INNE USŁUGI
MEDYCZNE

 

 

 1.  

 

Pomiar
ciśnienia krwi

20,00

zw

20,00

40

 

 1.  

 

Iniekcja
domięśniowa, podskórna – bez ceny leku

45,00

zw

45,00

41

 

 1.  

 

Iniekcja
dożylna – bez ceny leku

57,00

zw

57,00

42

 

 1.  

 

Iniekcja okołostawowa – bez
ceny leku

143,00

zw

143,00

43

 

 1.  

 

Zdjęcie szwów

45,00

zw

45,00

44

 

 1.  

 

Badanie EKG spoczynkowe z
opisem

70,00

zw

70,00

45

 

 1.  

 

Badanie poziomu glukozy –
glukometrem

30,00

zw

30,00

533

C.I.

Okulistyczna

 

 1.  

 

Badanie dna oka

85,00

zw

85,00

50

 

 1.  

 

Pole widzenia statyczne
(komputerowe)

115,00

zw

115,00

51

 

 1.  

 

Komputerowe badanie wzroku
(dobór szkieł)

115,00

zw

115,00

52

 

 1.  

 

Pomiar ciśnienia
śródgałkowego – tonometria

45,00

zw

45,00

53

 

 1.  

 

Gonioskopia

72,00

zw

72,00

54

 

 1.  

 

Usunięcie
ciała obcego

72,00

zw

72,00

55

 

 1.  

 

Opatrunek
okulistyczny

45,00

zw

45,00

36

 

 1.  

 

OCT
(jedno oko)

143,00

zw

143,00

668

 

 1.  

 

OCT
(dwoje oczu)

210,00

zw

210,00

669

C.III.

Ginekologiczno-położnicza

 

 1.  

 

Badanie
czystości pochwy

55,00

zw

55,00

66

 

 1.  

 

Badanie
cytologiczne

70,00

zw

70,00

67

 

 1.  

 

Usunięcie
spirali

143,00

32,89

(vat 23%)

175,89

62

 

 1.  

 

Zdjęcie
szwów

45,00

zw

45,00

63

 

 1.  

 

Usunięcie
ciała obcego z pochwy

115,00

zw

115,00

64

 

 1.  

 

Założenie
domacicznego środka antykoncepcyjnego

210,00

48,30

(vat 23%)

258,3

65

 

 1.  

 

Fizjoterapia
dna miednicy – długa wizyta

275,00

zw

275,00

879

 

 1.  

 

Fizjoterapia
dna miednicy – krótka wizyta

165,00

zw

165,00

880

 

 1.  

 

Fizjoterapia
dna miednicy – wizyta kontrolna

110,00

zw

110,00

881

C.IV.

Otolaryngologiczna

 

 1.  

 

Audiogram

72,00

zw

72,00

70

 

 1.  

 

Płukanie
ucha

72,00

zw

72,00

71

 

 1.  

 

Opatrunek
laryngologiczny

72,00

zw

72,00

72

 

 1.  

 

Tamponada
przednia

86,00

zw

86,00

73

 

 1.  

 

Repozycja
nosa

115,00

zw

115,00

74

 

 1.  

 

Punkcja
zatok jednostronna

115,00

zw

115,00

75

 

 1.  

 

Punkcja
zatok dwustronna

143,00

zw

143,00

76

 

 1.  

 

Usunięcie
ciała obcego z nosa, ucha i gardła

115,00

zw

115,00

77

C.V.

Kardiologiczna

 

 1.  

 

Test
wysiłkowy na bieżni/z użyciem cykloergometru

143,00

zw

143,00

80

 

 1.  

 

Całodobowy
zapis EKG /Holter EKG/

143,00

zw

143,00

81

 

 1.  

 

Całodobowy
zapis EKG /Holter RR/

143,00

zw

143,00

82

C.VI.

Pulmonologiczna

 

 1.  

 

Badanie
spirometryczne

115,00

zw

115,00

85

 

 1.  

 

Porada
pulmonologiczna

210,00

zw

210,00

677

C.VIII.

Poradnia
ginekologiczna dla dziewcząt ul. Bohaterów Warszawy 51

 

 1.  

 

Wizyta/konsultacja

210,00

zw

210,00

643

 

 1.  

 

Wizyta
z wynikami (powrót w ciągu tygodnia ze zleconymi badaniami)

72,00

zw

72,00

644

 

 

 1.  

 

Usunięcie
zrostu warg sromowych

290,00

zw

290,00

645

 

 1.  

 

Wymaz
z pochwy (pobranie + wynik)

72,00

zw

72,00

646

 

 1.  

 

Wymaz
z pochwy (pobranie + wynik, posiew z identyfikacją i antybiogramem)

85,00

zw

85,00

656

 

 1.  

 

Cytologia
(pobranie + wynik)

72,00

zw

72,00

647

 

 1.  

 

Usunięcie
ciała obcego z pochwy u dziewczynki przed pokwitaniem

250,00

zw

250,00

648

 

 1.  

 

Usunięcie
ciała obcego z pochwy u dziewczynki miesiączkującej

210,00

zw

210,00

649

C.IX.

Wizyty
pielęgniarki/położnej POZ

 

 1.  

 

Wizyta
w gabinecie pielęgniarki POZ/położnej POZ

72,00

zw

72,00

640

 

 1.  

 

Wizyta
domowa pielęgniarki POZ/położnej POZ

115,00

zw

115,00

641

C.X.

Poradnia
dermatologiczna al. Wojska Polskiego 97

 

 1.  

 

Konsultacja

210,00

zw

210,00

650

 

 1.  

 

Usunięcie
włókniaka miękkiego pojedynczego

258,00

zw

258,00

651

 

 1.  

 

Usunięcie
włókniaka miękkiego – do 10 zmian

430,00

zw

430,00

652

 

 1.  

 

Usunięcie
pojedynczej zmiany skórnej (typu brodawki łojotokowej, znamienia skórnego,
mięczaka zakaźnego)

210,00 – 290,00

zw

210,00 – 290,00

653

 

 1.  

 

Usunięcie
brodawki wirusowej (kurzajki) pojedyncza zmiana

210,00 – 290,00

zw

210,00 – 290,00

654

 

 1.  

 

Kłykciny
kończyste w obrębie narządów płciowych (cena indywidualna w zależności od
ilości zmian)

310,00 –

1 145,00

zw

310,00 –

1 145,00

655

 

D.

 

PRACOWNIA USG

 

 

 1.  

 

USG
jamy brzusznej (u kobiet wraz z miednicą małą; u mężczyzn wraz z gruczołem
krokowym) wraz z opisem czas trwania 20 min.

143,00

zw

143,00

91

 

 1.  

 

USG
jamy brzusznej z miednicą mała + zaleganie – czas trwania 25 min.

155,00

zw

155,00

864

 

 1.  

 

USG
jamy brzusznej +przepuklina – czas trwania 25 min.

155,00

zw

155,00

865

 

 1.  

 

USG
tarczycy – dorośli i dzieci od 5 lat wzwyż – czas trwania – 20 min.

130,00

zw

130,00

95

 

 1.  

 

USG
węzłów chłonnych – czas trwania 20 min.

130,00

zw

130,00

863

 

 1.  

 

USG
Doppler naczyń szyjnych o kręgowych – czas trwania 25 min.

165,00

zw

165,00

867

 

 1.  

 

USG
Doppler naczyń żylnych kończyn górnych – czas trwania 25 min.

165,00

zw

165,00

868

 

 1.  

 

USG
Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych – czas trwania 25 min.

165,00

zw

165,00

869

 

 1.  

 

USG
Doppler tętnic kończyn górnych – czas trwania 25 min.

165,00

zw

165,00

870

 

 1.  

 

USG
Doppler tętnic kończyn dolnych – czas trwania 25 min.

165,00

zw

165,00

871

 

 1.  

 

USG
Doppler naczyń wewnątrzczaszkowych – czas trwania 30 min.

210,00

zw

210,00

872

 

 1.  

 

USG
Doppler naczyń brzusznych – czas trwania 25 min.

165,00

zw

165,00

873

 

 1.  

 

USG
tkanek miękkich – czas trwania 20min.,

125,00

zw

125,00

874

 

 1.  

 

USG
jąder- dorośli i dzieci od 5 lat wzwyż – czas trwania 20 min.

143,00

zw

143,00

96

 

 1.  

 

USG
piersi – czas trwania 25 min.

143,00

zw

143,00

94

 

 1.  

 

USG
stawów – jeden staw – czas trwania 25 min.

160,00

zw

160,00

875

 

 1.  

 

USG
stawów – dwa takie same stawy – czas trwania 40 min.

275,00

zw

275,00

876

 

 1.  

 

USG
ślinianek – czas trwania 20 min.

130,00

zw

130,00

877

 

 1.  

 

USG
gruczołu krokowego (badanie przezodbytnicze) – czas trwania 25 min.

210,00

zw

210,00

878

 

 1.  

 

USG
dopochwowe

165,00

zw

165,00

92

 

 1.  

 

USG
ginekologiczne przezbrzuszne

130,00

zw

130,00

93

 

 1.  

 

USG
serca – z opisem

190,00

zw

190,00

97

 

E.

PUNKT SZCZEPIEŃ

 

 

 1.  

 

Szczepienie
szczepionką HEXACIMA

250,00

zw

250,00

106

 

 1.  

 

Szczepienie
szczepionką p/grypie VAXIGRIP

120,00

zw

120,00

101

 

 1.  

 

Szczepienie
szczepionką ENGERIX (AMPUŁKOSTRYZKAWKA)

110,00

zw

110,00

103

 

 1.  

 

Szczepienie
szczepionką INFANRIX

275,00

zw

275,00

100

 

 1.  

 

Szczepienie
profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL bez kwalifikacji

260,00

zw

260,00

547

 

 1.  

 

Szczepienie
profilaktyczne p/durowi brzusznemu TYPHIM VI bez kwalifikacji

255,00

zw

255,00

549

 

 1.  

 

Szczepienie
profilaktyczne p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM bez
kwalifikacji

220,00

zw

220,00

551

 

 1.  

 

Szczepienie
profilaktyczne p/tężcowi TETANA bez kwalifikacji

60,00

zw

60,00

553

 

 1.  

 

Szczepienie
profilaktyczne p/tężcowi DULTAVAX

135,00

zw

135,00

555

 

 1.  

 

Szczepienie
profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX bez kwalifikacji

135,00

zw

135,00

678

 

 1.  

 

Szczepienie
profilaktyczne p/rotawirusom

410,00

zw

410,00

682

 

 1.  

 

Szczepienia
Infanrix-IPV+hib

200,00

zw

200,00

683

 

 1.  

 

Szczepienia
Bexsero

530,00

zw

530,00

684

 

 1.  

 

Szczepienie
p/pneumokokom Prevenar 23

350,00

zw

350,00

849

 

 1.  

 

Szczepienia
Pentaxim

190,00

zw

190,00

862

 

 1.  

 

Badanie
kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego

55,00

zw

55,00

104

 

F.

 

TRANSPORT
MEDYCZNY zobaczyć aktualny cennik w umowach

 

 

 1.  

 

Lewobrzeże
Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100%
finansowania pacjenta)

85,00

zw

85,00

110

 

 1.  

 

Lewobrzeże
Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100%
finansowania pacjenta)

105,00

zw

`105,00

111

 

 1.  

 

Lewobrzeże
Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60%
finansowania pacjenta)

51,00

zw

51,00

112

 

 1.  

 

Lewobrzeże
Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (60%
finansowania pacjenta)

63,00

zw

63,00

113

 

 1.  

 

Lewobrzeże
Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100%
finansowania pacjenta)

170,00

zw

170,00

114

 

 1.  

 

Lewobrzeże
Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania
pacjenta)

210,00

zw

210,00

115

 

 1.  

 

Lewobrzeże
Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60%
finansowania pacjenta)

106,00

zw

106,00

116

 

 1.  

 

Lewobrzeże
Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60%
finansowania pacjenta)

126,00

zw

126,00

117

 

 1.  

 

Prawobrzeże
Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100%
finansowania pacjenta)

95,00

zw

95,00

118

 

 1.  

 

Prawobrzeże
Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100%
finansowania pacjenta)

115,00

zw

115,00

119

 

 1.  

 

Prawobrzeże
Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60%
finansowania pacjenta)

57,00

zw

57,00

120

 

 1.  

 

Prawobrzeże
Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę(60%
finansowania pacjenta)

69,00

zw

69,00

121

 

 1.  

 

Prawobrzeże
Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100%
finansowania pacjenta)

190,00

zw

190,00

122

 

 1.  

 

Prawobrzeże
Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania
pacjenta)

230,00

zw

230,00

123

 

 1.  

 

Prawobrzeże
Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60%
finansowania pacjenta)

114,00

zw

114,00

124

 

 1.  

 

Prawobrzeże
Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60%
finansowania pacjenta)

138,00

zw

138,00

125

 

 1.  

 

Transport
sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność
I stopnia (100% finansowania pacjenta

95,00 + 3,00 za 1km
poza granicami miasta

zw

95,00 + 3,00 za 1km
poza granicami miasta

126

 

 1.  

 

Transport
sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność I
stopnia (100% finansowania pacjenta)

115,00 + 3,00 za
1km poza granicami miasta

zw

115,00 + 3,00 za
1km poza granicami miasta

127

 

 1.  

 

Transport
sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność
II stopnia (60% finansowania pacjenta

57,00 + 1,80 za 1km
poza granicami miasta

zw

57,00 + 1,80 za 1km
poza granicami miasta

128

 

 1.  

 

Transport
sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność II
stopnia (60% finansowania pacjenta)

69,00 + 1,80 za 1km
poza granicami miasta

zw

69,00 + 1,8

0 za 1km poza
granicami miasta

129

 

G.

 

DOKUMENTACJA
MEDYCZNA (DOTYCZY WSZYSTKICH PORADNI)

 

 

 1.  

 

Sporządzenie
kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43
ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z
cennikiem operatora)

0,49

zw

0,49

130

 

 1.  

 

Sporządzenie
wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43
ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z
cennikiem operatora)

14,01

zw

14,01

131

 

 1.  

 

Sporządzenie
kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona – w celach innych niż określone w
p.1 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)

0,49

0,11 (23%)

0,60

135

 

 1.  

 

Sporządzenie
wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach innych niż określone
w p.2 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)

14,01

3,22

(23%)

17,23

136

 

 1.  

 

Dokumentacja
medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach określonych w art.43 ust.1
pkt 17 ustawy o VAT lub w formie odwzorowania cyfrowego (scanu) – dotyczy
kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem
operatora)

2,80

zw

2,80

847

 

 1.  

 

Dokumentacja
medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach innych niż określone w
art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT – dotyczy kompletu dokumentacji (plus
koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)

2,80

0,64 (23%)

3,44

848

PORADNIA
REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Podatek

Cena brutto

Kod

 

H.

 

PORADNIA
REHABILITACJI

 

 

 1.  

 

Porada
lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej

145,00

zw

145,00

137

 

 1.  

 

Konsultacja
fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii

210,00

zw

210,00

670

 

 1.  

 

Wydanie
zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1
pkt 18 ustawy o VAT

72,00

16,56 (23%)

88,56

138

 

I.

 

ZABIEGI
FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

I.I.

 

Światłoterapia

 

 1.  

 

Solux

22,00

zw

22,00

140

 

 1.  

 

Laser
skaner 1 staw

22,00

zw

22,00

422

 

 1.  

 

Laser
skaner 2 stawy

35,00

zw

35,00

423

 

 1.  

 

Laser
punktowy

35,00

zw

35,00

142

I.II.

 

Krioterapia

 

 1.  

 

Krioterapia
1 staw

25,00

zw

25,00

424

 

 1.  

 

Krioterapia
2 stawy

35,00

zw

35,00

425

I.III.

 

Elektrolecznictwo

 

 

 1.  

 

Galwanizacja

22,00

zw

22,00

143

 

 1.  

 

Jonoforeza

22,00

zw

22,00

144

 

 1.  

 

Elektrostymulacja
mięśni porażonych wiotko (dwubiegowa)

22,00

zw

22,00

145

 

 1.  

 

Terapia
prądami diadynamicznymi

22,00

zw

22,00

146

 

 1.  

 

Terapia
prądami interferencyjnymi

22,00

zw

22,00

147

 

 1.  

 

Terapia
prądem TENS

22,00

zw

22,00

148

 

 1.  

 

Terapia
prądem TR
ӒBERTA

22,00

zw

22,00

537

 

 1.  

 

Terapia
prądem KOTZ`A

22,00

zw

22,00

538

 

 1.  

 

Tonoliza

22,00

zw

22,00

539

 

 1.  

 

Magnetoterapia

22,00

zw

22,00

149

 

 1.  

 

Terapuls

33,00

zw

33,00

150

 

 1.  

 

Diatermia
krótkofalowa (DKF)

22,00

zw

22,00

151

 

 1.  

 

Ultradźwięki
1 staw (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek)

22,00

zw

22,00

426

 

 1.  

 

Ultradźwięki
2 stawy (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek)

33,00

zw

33,00

427

I.IV.

 

Masaże

 

 

 1.  

 

Masaż
suchy jednej części ciała ( 15 min.)

60,00

zw

60,00

153

 

 1.  

 

Masaż
suchy całego kręgosłupa (30 min.)

85,00

zw

85,00

154

 

 1.  

 

Drenaż
limfatyczny jednej kończyny

60,00

zw

60,00

155

 

 1.  

 

Drenaż
limfatyczny obu kończyn

115,00

zw

115,00

540

 

 1.  

 

Terapia
manualna (30 min.)

115,00

zw

115,00

156

 

 1.  

 

Pakiet
terapii manualnej (terapia manualna + taping + zabieg fizykalny)

143,00

zw

143,00

541

 

 1.  

 

Kinesiology
taping (1 aplikacja)

50,00

zw

50,00

542

I.V.

 

Hydroterapia

 

 1.  

 

Masaż
wirowy kończyn dolnych

33,00

zw

33,00

157

 

 1.  

 

Masaż
wirowy kończyn górnych

22,00

zw

22,00

158

I.VI.

 

Kinezyterapia

 

 1.  

 

Ćwiczenia
indywidualne z terapeutą

72,00

zw

72,00

161

 

 1.  

 

Ćwiczenia
w odciążeniu

33,00

zw

33,00

543

 

 1.  

 

Ćwiczenia
samowspomagane

22,00

zw

22,00

544

 

 1.  

 

Ćwiczenia
czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne (15 min.) – instruktaż

33,00

zw

33,00

545

ŚWIADCZENIA
STOMATOLOGICZNE

Lp.

Rodzaj usługi

Cena netto

VAT

Cena brutto

Kod

 

J.

 

ŚWIADCZENIA
OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

 

 

 1.  

 

Badanie
lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej

50,00

zw

50,00

170

 

 1.  

 

badanie
lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami
diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego

 

65,00

zw

 

65,00

171

 

 1.  

 

wizyta
bez połączenia z innymi świadczeniami

 

50,00

zw

50,00

172

 

 1.  

 

badanie
żywotności zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub
przeciwstawnych

 

30,00

zw

 

30,00

173

 

 1.  

 

znieczulenie
miejscowe

40,00

zw

40,00

174

 

 1.  

 

znieczulenie
przewodowe

45,00

zw

45,00

175

 

 1.  

 

leczenie
próchnicy powierzchniowej- za każdy ząb

65,00

zw

65,00

176

 

 1.  

 

postępowanie
przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi

 

35,00

zw

 

35,00

177

 

 1.  

 

opatrunek
leczniczy w zębie stałym

90,00

zw

90,00

178

 

 1.  

 

całkowite
opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni

110,00

zw

110,00

179

 

 1.  

 

całkowite
opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach

130,00

zw

130,00

180

 

 1.  

 

Całkowite
opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach

150,00

zw

150,00

181

 

 1.  

 

całkowite
opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach ( MOD)

170,00

zw

170,00

182

 

 1.  

 

trepanacja
martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

100,00

zw

100,00

183

 

 1.  

 

dewitalizacja
miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

100,00

zw

100,00

184

 

 1.  

 

ekstyrpacja
przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału

100,00

zw

100,00

185

 

 1.  

 

ekstyrpacja
zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału

100,00

zw

100,00

186

 

 1.  

 

czasowe
wypełnienie jednego kanału

100,00

zw

100,00

187

 

 1.  

 

ostateczne
wypełnienie 1 kanału,

120,00

zw

120,00

188

 

 1.  

 

leczenie
endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem
1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku
korony zęba)

220,00

zw

220,00

189

 

 1.  

 

usunięcie
złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego

160,00

zw

160,00

190

 

 1.  

 

płukanie
kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę)

35,00

zw

35,00

191

 

 1.  

 

leczenie
zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę)

35,00

zw

35,00

192

 

 1.  

 

kiretaż
zwykły w obrębie ¼ uzębienia ( nie obejmuje znieczulenia i opatrunku)

135,00

zw

135,00

193

 

 1.  

 

usunięcie
zęba jednokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia)

120,00

zw

120,00

194

 

 1.  

 

usunięcie
zęba wielokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia)

150,00

zw

150,00

195

 

 1.  

 

usunięcie
zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni

od 170,00 do 270,00

zw

od 170,00 do 270,00

196

 

 1.  

 

chirurgiczne
zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem

70,00

zw

70,00

197

 

 1.  

 

założenie opatrunku
chirurgicznego

45,00

zw

45,00

198

 

 1.  

 

nacięcie
powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z
drenażem i opatrunkiem

90,00

zw

90,00

199

 

 1.  

 

tymczasowe
zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy

135,00

zw

135,00

200

 

 1.  

 

repozycja
i unieruchomienie zwichniętej żuchwy

135,00

zw

135,00

201

 

 1.  

 

zabezpieczenie
bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych

50,00

zw

50,00

202

 

 1.  

 

lakierownie
wszystkich zębów stałych– za każdą ¼ łuku zębowego

30,00

zw

30,00

203

 

 1.  

 

impregnacja
zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb

 

20,00

zw

20,00

204

 

 1.  

 

całkowite
opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego

100,00

zw

100,00

205

 

 1.  

 

całkowite
opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych
stałych

180,00

zw

180,00

206

 

 1.  

 

kosmetyczne
pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych

150,00

zw

150,00

207

 

 1.  

 

opatrunek
leczniczy w zębie mlecznym

55,00

zw

55,00

208

 

 1.  

 

amputacja
przyżyciowa miazgi zęba z nie uformowanym korzeniem z zaopatrzeniem kanału
materiałem czasowym

90,00

zw

90,00

209

 

 1.  

 

amputacja
przyżyciowa miazgi zęba

70,00

zw

70,00

210

 

 1.  

 

ekstyrpacja
przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał

100,00

zw

100,00

211

 

 1.  

 

ekstyrpacja
zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał

100,00

zw

100,00

212

 

 1.  

 

amputacja
mortalna miazgi zęba mlecznego

50,00

zw

50,00

213

 

 1.  

 

leczenie
endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ( nie obejmuje opracowania i
wypełnienia ubytku korony zęba)

180,00

zw

180,00

214

 

 1.  

 

leczenie
endodontyczne zęba z wypełnieniem 3 kanałów ( nie obejmuje opracowania i
wypełnienia ubytku korony zęba)

 

250,00

zw

250,00

215

 

 1.  

 

leczenie
endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba ( nie
obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)

160,00

za każdy kanał

zw

160,00

za każdy kanał

216

 

 1.  

 

kiretaż
otwarty 1 zęba( nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany)

 

 

50,00

zw

 

50,00

247

 

 1.  

 

piaskowanie

150,00

zw

150,00

217

 

 1.  

 

Całkowite
opracowanie i odbudowa zniszczonego złamanego kąta w zębach siecznych stałych

180,00

zw

180,00

218

 

 1.  

 

Kosmetyczne
pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych – wypełnienie
światłoutwardzalne

135,00

zw

135,00

219

 

 1.  

 

Odbudowa
zęba leczonego kanałowo na ankerze dokanałowym (włókno
szklane)

350,00

zw

350,00

220

 

 1.  

 

Wybielanie
jednego martwego zęba – pierwsza wizyta

100,00

zw

100,00

248

 

 1.  

 

Wybielanie
jednego martwego zęba – każda kolejna wizyta

70,00

zw

70,00

249

 

K.

USŁGUI PROTETYCZNE

 

 

 1.  

 

Szyna
zgryzowa jednoszczękowa

330,00

zw

330,00

221

2.        

Wkład
koronowo-korzeniowy lany pojedynczy

230,00

zw

230,00

222

3.        

Wkład
koronowo-korzeniowy lany dzielony

280,00

zw

280,00

223

4.        

Wkład
koronowo-korzeniowy lany złotopodobny pojedynczy

280,00

zw

280,00

224

5.        

Wkład
koronowo-korzeniowy lany złotopodobny dzielony

330,00

zw

330,00

225

6.        

Korona
metalowa licowana porcelaną

700,00

zw

700,00

226

7.        

Korona
metalowa

550,00

zw

550,00

227

8.        

Proteza
szkieletowa

1 700,00

zw

1 700,00

228

9.        

Szynoproteza

1 500,00

zw

1 500,00

229

10.    

Naprawa
protezy (złamanie, dostawienie zęba, klamry)

220,00

zw

220,00

230

11.    

Podścielenie
protezy

275,00

zw

275,00

231

12.    

Proteza
całkowita akrylowa

900,00

zw

900,00

232

13.    

Proteza
częściowa akrylowa

650,00 – 850,00

zw

650,00 – 850,00

233

14.    

Szyna
relaksacyjna

330,00

zw

330,00

234

15.    

Wybielanie
zębów metodą nakładkową (żel + szyny)

880,00

zw

880,00

235

16.    

Usunięcie
korony akrylowej

110,00

zw

110,00

236

17.    

Usunięcie
korony metalowej

165,00

zw

165,00

237

18.    

Ponowne
zacementowanie korony

110,00

zw

110,00

238

19.    

Korona
cerkonowa

1 000,00

zw

1 000,00

892

20.    

Korona
pełnokonturowa

1 000,00

zw

1 000,00

893

21.    

Całkowite
podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem
obrzeża – dla szczęki

270,00

zw

270,00

243

22.    

Całkowicie
podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym
ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy

270,00

zw

270,00

244

23.    

Wzmocnienie
siatką płyty protezy akrylowej – częściowej lub całkowitej

200,00

zw

200,00

245

24.    

Dopłata
– zęby Ivoclar – w protezie akrylowej całkowitej lub częściowej

220,00

zw

220,00

246

 

L.

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

 

 1.  

 

Wydanie
zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1
pkt 18 ustawy o VAT

60,00

13,80

(23%)

73,80

250

BADANIA
LABORATORYJNE ŚWIADCZONE W PUNKCIE POBRAŃ

Ceny za świadczenia
określa podmiot prowadzący punkt pobrań.

 

J.

Pojemnik na mocz do
badania laboratoryjnego

1,00

0,23

(23%)

1,23

370

L.

OŚRODEK ZDROWIA
PSYCHICZNEGO

 

 1.  

 

Porada psychologiczna / język polski

190,00

zw

190,00

251

 

 1.  

 

Porada psychologiczna / język angielski

220,00

zw

220,00

252

 

 1.  

 

Porada
psychologiczna / język ukraiński

190,00

zw

190,00

87

 

 1.  

 

Ambulatoryjna
porada lekarza psychiatry (45 min.)

240,00

zw

240,00

88

 

 1.  

 

Ambulatoryjna
porada lekarza psychiatry (30 min.)

155,00

zw

155,00

253

 

 1.  

 

Wizyta
domowa lekarza psychiatry

330,00

zw

330,00

89

 

 1.  

 

Sesja
psychoterapii indywidualnej (45 min.)

240,00

zw

240,00

254

 

 1.  

 

Sesja
psychoterapii grupowej (120 min. – cena od 1 osoby)

120,00

zw

120,00

255

 

 1.  

 

Konsultacja
par (90 min.) / język polski

275,00

zw

275,00

256

 

 1.  

 

Sesja
psychoseksuologiczna (45 min.) / język polski

190,00

zw

190,00

257

 

 1.  

 

Adaptacyjne
zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci (60 min.) / język polski /
język ukraiński

55,00

zw

55,00

258

 

 1.  

 

Konsultacja neurologopedyczna ( do 60 min.)

170,00

zw

170,00

259

 

 1.  

 

Sesja neurologopedyczna ( do 60 min.)

140,00

zw

140,00

262

 

 1.  

 

Psychodietetyk – pierwsza wizyta (do 60
min.)

220,00

zw

220,00

894

 

 1.  

 

Psychodietetyk – wizyta kontynuacyjna

190,00

zw

190,00

895

 

 1.  

 

7-dniowy plan żywieniowy + wizyta kontrolna

385,00

zw

385,00

896

 

 1.  

 

14-dniowy plan żywieniowy + wizyta
kontrolna

550,00

zw

550,00

897

 

 1.  

 

Ocena procesów integracji sensorycznej

450,00

zw

450,00

260

 

 1.  

 

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej
(SI) (do 50 min.)

160,00

zw

160,00

271

 

 1.  

 

Terapia ręki (50 min.)

130,00

zw

130,00

266

 

 1.  

 

Konsultacja fizjoterapeutyczna (50 min.)

160,00

zw

160,00

268

 

 1.  

 

Pierwsza wizyta diagnostyczna (50 min.)

180,00

zw

180,00

269

 

 1.  

 

Wizyta z wykonaniem indywidualnych wkładek
ortopedycznych (50 min.)

400,00

zw

400,00

270

 

 1.  

 

Zajęcia grupowe z gimnastyki korekcyjnej
(1x w tygodniu, cena za miesiąc)

250,00

zw

250,00

272

 

 1.  

 

Zajęcia grupowe W. Sherbone (zajęcia w
soboty, 40 min., cena od osoby)

50,00

zw

50,00

273

 

Świadczenia odpłatne wykonuje się na życzenie pacjenta, osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – po uprzednim złożeniu oświadczenia.

Cennik obowiązuje od dnia 01-02-2024 r.

Niniejszym traci moc cennik z dnia 01-01-2024 r.

Pozostałe cenniki pozostają bez zmian.