Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora SCZ SPZOZ Nr 9/2021 z dnia 27-09-2021

 

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

 

 

 

 

PORADNIE POZ, SPECJALISTYCZNE, MEDYCYNA PRACY
  Rodzaj usługi Cena netto VAT Cena brutto Kod
A. BADANIA LEKARSKIE
1. Badanie / porada lekarza POZ 80,00 zw 80,00 1
2. Wizyta domowa lekarza POZ 120,00 zw 120,00 2
3. Badanie / porada lekarza specjalisty 100,00 zw 100,00 3
4. Wizyta domowa lekarza specjalisty/Badanie porada lekarza okulisty 150,00 zw 150,00 20
5. Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego 30,00 zw 30,00 21
6. Badania na wysokości /badanie neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne/ 100,00 zw 100,00 22
7. Badanie wstępne, okresowe, kontrolne w zakresie medycyny pracy z wydaniem orzeczenia/nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i innych konsultacji specjalistycznych/ 100,00 zw 100,00 WS-23

OK-24

Ko-25

8. Wydanie dodatkowego orzeczenia w związku z badaniem profilaktycznym 15,00 zw 15,00 657
9. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia ( bez badania lekarza okulisty) 100,00 23,00

(23%)

123,00 26
10. Badanie okulistyczne osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia 100,00 23,00

(23%)

123,00 Ok-27

Lar-32

Neu-33

11. Badania lekarskie z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej 80,00 zw 80,00 28
12. Wydanie zaświadczenia 20,00 zw 20,00 29
13. Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków bez badania zjawiska olśnienia – komplet badań 310,00 zw 310,00 30
14. Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków  z badaniem zjawiska olśnienia – komplet badań 335,00 zw 335,00 528
15. Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT 50,00 11,50

(23%)

61,50 31
16. Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – profilaktyka medycyna pracy 40,00 zw 40,00 529
17. Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – inne 40,00 9,20

(23%)

49,20 530
 

B.

 

INNE USŁUGI MEDYCZNE

 

1. Pomiar ciśnienia krwi 10,00 zw 10,00 40
2. Iniekcja domięśniowa, podskórna – bez ceny leku 30,00 zw 30,00 41
3. Iniekcja dożylna – bez ceny leku 40,00 zw 40,00 42
4. Iniekcja okołostawowa – bez ceny leku 100,00 zw 100,00 43
5. Zdjęcie szwów 30,00 zw 30,00 44
6. Badanie EKG spoczynkowe z opisem 50,00 zw 50,00 45
7. Badanie poziomu glukozy – glukometrem 15,00 zw 15,00 533
C.I. Okulistyczna
1. Badanie dna oka 60,00 zw 60,00 50
2. Pole widzenia statyczne (komputerowe) 80,00 zw 80,00 51
3. Komputerowe badanie wzroku (dobór szkieł) 80,00 zw 80,00 52
4. Pomiar ciśnienia śródgałkowego – tonometria 30,00 zw 30,00 53
5. Gonioskopia 50,00 zw 50,00 54
6. Usunięcie ciała obcego 50,00 zw 50,00 55
7. Opatrunek okulistyczny 30,00 zw 30,00 36
8. OCT (jedno oko) 100,00 zw 100,00 668
9. OCT (dwoje oczu) 150,00 zw 150,00 669
C.II. Chirurgiczna
1. Zmiana opatrunku małego 20,00 zw 20,00 57
2. Zmiana opatrunku dużego 40,00 zw 40,00 58
3. Założenie opatrunku gipsowego małego 100,00 zw 100,00 59
4. Założenie opatrunku gipsowego dużego 150,00 zw 150,00 60
5. Usunięcie paznokcia 150,00 zw 150,00 61
6. Nacięcie ropnia (ganglionu) 50,00 zw 50,00 37
7. Szycie małej rany 50,00 zw 50,00 38
8. Inne drobne zabiegi chirurgiczne 100,00 zw 100,00 39
9. Badanie histopatologiczne z pobraniem wycinka 150,00 zw 150,00 68
10. Rektoskopia 100,00 zw 100,00 56
11. Badanie per rectum 100,00 zw 100,00 69
C.III. Ginekologiczno-położnicza
1. Badanie czystości pochwy 40,00 zw 40,00 66
2. Badanie cytologiczne 50,00 zw 50,00 67
3. Usunięcie spirali 100 23,00

(vat 23%)

123,00 62
4. Zdjęcie szwów 30,00 zw 30,00 63
5. Usunięcie ciała obcego z pochwy 80,00 zw 80,00 64
6. Założenie domacicznego środka antykoncepcyjnego 150 34,50

(vat 23%)

184,50 65
C.IV. Otolaryngologiczna
1. Audiogram 50,00 zw 50,00 70
2. Płukanie ucha 50,00 zw 50,00 71
3. Opatrunek laryngologiczny 50,00 zw 50,00 72
4. Tamponada przednia 60,00 zw 60,00 73
5. Repozycja nosa 80,00 zw 80,00 74
6. Punkcja zatok jednostronna 80,00 zw 80,00 75
7. Punkcja zatok dwustronna 100,00 zw 100,00 76
8. Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha i gardła 80,00 zw 80,00 77
C.V. Kardiologiczna
1. Test wysiłkowy na bieżni/z użyciem cykloergometru 100,00 zw 100,00 80
2. Całodobowy zapis EKG /Holter EKG/ 100,00 zw 100,00 81
3. Całodobowy zapis EKG /Holter RR/ 100,00 zw 100,00 82
C.VI. Pulmonologiczna
1. Badanie spirometryczne 80,00 zw 80,00 85
2. Porada pulmonologiczna 150,00 zw 150,00 677
C.VII. Zdrowia Psychicznego
1. Badanie psychologiczne 100,00 zw 100,00 88
2. Ambulatoryjna porada lekarza psychiatry 150,00 zw 150,00 89
3. Sesja psychoterapii indywidualnej – 45 minut 150,00 zw 150,00 90
C.VIII. Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt ul. Bohaterów Warszawy 51
1. Wizyta/konsultacja 150,00 zw 150,00 643
2. Wizyta z wynikami (powrót w ciągu tygodnia ze zleconymi badaniami) 50,00 zw 50,00 644

 

3. Usunięcie zrostu warg sromowych 200,00 zw 200,00 645
4. Wymaz z pochwy (pobranie + wynik) 50,00 zw 50,00 646
5. Wymaz z pochwy (pobranie + wynik, posiew z identyfikacją i antybiogramem) 60,00 zw 60,00 656
6. Cytologia (pobranie + wynik) 50,00 zw 50,00 647
7. Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki przed pokwitaniem 200,00 zw 200,00 648
8. Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki miesiączkującej 150,00 zw 150,00 649
C.IX. Wizyty pielęgniarki/położnej POZ
1. Wizyta w gabinecie pielęgniarki POZ/położnej POZ 50,00 zw 50,00 640
2. Wizyta domowa pielęgniarki POZ/położnej POZ 80,00 zw 80,00 641
C.X. Poradnia dermatologiczna al. Wojska Polskiego 97
1. Konsultacja 150,00 zw 150,00 650
2. Usunięcie włókniaka miękkiego pojedynczego 180,00 zw 180,00 651
3. Usunięcie włókniaka miękkiego – do 10 zmian 300,00 zw 300,00 652
4. Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej (typu brodawki łojotokowej, znamienia skórnego, mięczaka zakaźnego) 150,00 – 200,00 zw 150,00 – 200,00 653
5. Usunięcie brodawki wirusowej (kurzajki) pojedyncza zmiana 150,00 – 200,00 zw 150,00 – 200,00 654
6. Kłykciny kończyste w obrębie narządów płciowych (cena indywidualna w zależności od ilości zmian) 200,00 – 800,00 zw 200,00 – 800,00 655
 

D.

 

PRACOWNIA  USG

 

1. USG jamy brzusznej (u kobiet wraz z miednicą małą;    u mężczyzn wraz z gruczołem krokowym) wraz z opisem 100,00 zw 100,00 91
2. USG dopochwowe z opisem 150,00 zw 150,00 92
3. USG ginekologiczne przezbrzuszne z opisem 100,00 100,00 93
4. USG piersi z opisem 120,00 zw 120,00 94
5. USG tarczycy z opisem 100,00 zw 100,00 95
6. USG moszny /jąder, najądrzy/ z opisem 120,00 zw 120,00 96
7. USG serca –  z opisem 130,00 zw 130,00 97

 

8. USG Doopler 130,00 zw 130,00 863
9. USG jamy brzusznej z miednicą mała + zaleganie 120,00 zw 120,00 864
10. USG jamy brzusznej +przepuklina 120,00 zw 120,00 865
E. PUNKT SZCZEPIEŃ

 

1. Szczepienie szczepionką HEXACIMA 188,00 zw 188,00 106
2. Szczepienie szczepionką p/grypie VAXIGRIP z kwalifikacją 105,00 zw 105,00 101
3. Szczepienie szczepionką HEPAVAX 50,00 zw 50,00 102
4. Szczepienie szczepionką ENGERIX 70,00 zw 70,00 103
5. Szczepienie szczepionką EUVAX B 45,00 zw 45,00 546
6. Szczepienie szczepionką INFANRIX 240,00 zw 240,00 100
7. Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL bez kwalifikacji 190,00 zw 190,00 547
8. Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL z kwalifikacją 210,00 zw 210,00 548
9. Szczepienie profilaktyczne p/durowi brzusznemu TYPHIM VI bez kwalifikacji 210,00 zw 210,00 549
10. Szczepienie profilaktyczne p//durowi brzusznemu TYPHIM VI z kwalifikacją 230,00 zw 230,00 550
11. Szczepienie profilaktyczne p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM bez kwalifikacji 150,00 zw 150,00 551
12. Szczepienie profilaktyczne p/ wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM z kwalifikacją 170,00 zw 170,00 552
13. Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi TETANA bez kwalifikacji 40,00 zw 40,00 553
14. Szczepienie profilaktyczne p/ tężcowi TETANA z kwalifikacją 60,00 zw 60,00 554
15. Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi DULTAVAX bez kwalifikacji 80,00 zw 80,00 555
16. Szczepienie profilaktyczne p/ tężcowi DULTAVAX   z kwalifikacją 100,00 zw 100,00 556
17. Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX bez kwalifikacji 80,00 zw 80,00 678
18. Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX z kwalifikacją 100,00 zw 100,00 679
19. Szczepienie profilaktyczne p/polio IMOVAX bez kwalifikacji 85,00 zw 85,00 680
20. Szczepienie profilaktyczne p/polio IMOVAX z kwalifikacją 105,00 zw 105,00 681
21. Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego dla osób niezadeklarowanych W SCZ SPZOZ 40,00 zw 40,00 104
22. Szczepienie profilaktyczne p/rotawirusom 320,00 zw 320,00 682
23. Szczepienia Infanrix-IPV+hib 150,00 zw 150,00 683
24. Szczepienia Bexsero 350,00 zw 350,00 684
25. Szczepienie p/pneumokokom Prevenar 13 260,00 zw 260,00 849
26. Szczepienia Pentaxim 150,00 zw 150,00 862
27. Usługa wyszczepienia 20,00 zw 20,00 866
 

F.

 

TRANSPORT MEDYCZNY

 

1. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 65,00 zw 65,00 110
2. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 70,00 zw 70,00 111
3. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 39,00 zw 39,00 112
4. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 42,00 zw 42,00 113
5. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 130,00 zw 130,00 114
6. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 140,00 zw 140,00 115
7. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 78,00 zw 78,00 116
8. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony, w tym czas oczekiwania do 20 min. (60% finansowania pacjenta) 84,00 zw 84,00 117
9. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 75,00 zw 55,34 118
10. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 80,00 zw 80,00 119
11. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 45,00 zw 45,00 120
12. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę(60% finansowania pacjenta) 48,00 zw 48,00 121
13. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 150,00 zw 150,00 122
14. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 160,00 zw 160,00 123
15. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 90,00 zw 90,00 124
16. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 96,00 zw 96,00 125
17. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta 75,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta zw 75,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta 126
18 Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta) 80,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta zw 80,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta 127
19. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta 45,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta zw 45,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta 128
20. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta) 48,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta zw 48,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta 129
 

G.

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA (DOTYCZY WSZYSTKICH PORADNI)

 

1. Sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 0,30 zw 0,30 130
2. Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 9,00 zw 9,00 131
3. Sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona – w celach innych niż określone w p.1 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 0,30 0,07 (23%) 0,37 135
4. Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach innych niż określone w p.2 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 8,50 1,96

(23%)

10,46 136
5. Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT lub w formie odwzorowania cyfrowego (scanu) – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 1,73 zw 1,73 847
6. Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 1,73 0,40 (23%) 2,13 848
PORADNIA REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII
Lp. Nazwa usługi Cena netto Podatek Cena brutto Kod
 

H.

 

PORADNIA REHABILITACJI

 

1. Porada lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej 100,00 zw 100,00 137
2. Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii 150,00 zw 150,00 670
3. Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT 50,00 11,50  (23%) 61,50 138
 

I.

 

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

I.I.  

Światłoterapia

1. Solux 15,00 zw 15,00 140
2. Laser skaner 1 staw 15,00 zw 15,00 422
3. Laser skaner 2 stawy 20,00 zw 20,00 423
4. Laser punktowy 20,00 zw 20,00 142
I.II.  

Krioterapia

1. Krioterapia 1 staw 15,00 zw 15.00 424
2. Krioterapia 2 stawy 20,00 zw 20.00 425
I.III.  

Elektrolecznictwo

 

1. Galwanizacja 15,00 zw 15,00 143
2. Jonoforeza 15,00 zw 15,00 144
3. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko (dwubiegowa) 15,00 zw 15,00 145
4. Terapia prądami diadynamicznymi 15,00 zw 15,00 146
5. Terapia prądami interferencyjnymi 15,00 zw 15,00 147
6. Terapia prądem TENS 15,00 zw 15,00 148
7. Terapia prądem TRӒBERTA 15,00 zw 15,00 537
8. Terapia prądem KOTZ`A 15,00 zw 15,00 538
9. Tonoliza 15,00 zw 15,00 539
10. Magnetoterapia 15,00 zw 15,00 149
11. Terapuls 20,00 zw 20,00 150
12. Diatermia krótkofalowa (DKF) 15,00 zw 15,00 151
13. Ultradźwięki 1 staw (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) 15,00 zw 15,00 426
14. Ultradźwięki 2 stawy (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) 20,00 zw 20,00 427
I.IV.  

Masaże

 

1. Masaż suchy jednej części ciała ( 15 min.) 40,00 zw 40,00 153
2. Masaż suchy całego kręgosłupa (30 min.) 60,00 zw 60,00 154
3. Drenaż limfatyczny jednej kończyny 40,00 zw 40,00 155
4. Drenaż limfatyczny obu kończyn 80,00 zw 80,00 540
5. Terapia manualna (30 min.) 80,00 zw 80,00 156
6. Pakiet terapii manualnej (terapia manualna + taping + zabieg fizykalny) 100,00 zw 100,00 541
7. Kinesiology taping (1 aplikacja) 30,00 zw 30,00 542
I.V.  

Hydroterapia

1. Masaż wirowy kończyn dolnych 20,00 zw 20,00 157
2. Masaż wirowy kończyn górnych 15,00 zw 15,00 158
I.VI.  

Kinezyterapia

1. Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 50,00 zw 50,00 161
2. Ćwiczenia w odciążeniu 20,00 zw 20,00 543
3. Ćwiczenia samowspomagane 15,00 zw 15,00 544
4. Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne (15 min.) – instruktaż 20,00 zw 20,00 545
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE
Lp. Rodzaj usługi Cena netto VAT Cena brutto Kod
 

J.

 

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

 

1. Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 40,00 zw 40,00 170
2. badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego  

60,00

zw  

60,00

171
3. wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami

 

40,00 zw 40,00 172
4. badanie żywotności zębów z objęciem badaniem              3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych  

30,00

zw  

30,00

173
5. znieczulenie miejscowe 30,00 zw 30,00 174
6. znieczulenie przewodowe 30,00 zw 30,00 175
7. leczenie próchnicy powierzchniowej- za każdy ząb 60,00 zw 60,00 176
8. postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi  

30,00

zw  

30,00

177
9. opatrunek leczniczy w zębie stałym 60,00 zw 60,00 178
10. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 100,00 zw 100,00 179
11. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach 120,00 zw 120,00 180
12. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach 120,00 zw 120,00 181
13. całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku  zęba na 3 powierzchniach ( MOD) 130,00 zw 130,00 182
14. trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 60,00 zw 60,00 183
15. dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 60,00 zw 60,00 184
16. ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału 60,00 zw 60,00 185
17. ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału 60,00 zw 60,00 186
18. czasowe wypełnienie jednego kanału 60,00 zw 60,00 187
19. ostateczne wypełnienie 1  kanału, 80,00 zw 80,00 188
20. leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem                       z wypełnieniem 1  kanału (nie obejmuje opracowania                      i odbudowy ubytku korony zęba) 120,00 zw 120,00 189
21. usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego 120,00 zw 120,00 190
22. płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 30,00 zw 30,00 191
23. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 30,00 zw 30,00 192
24. kiretaż zwykły w obrębie ¼ uzębienia ( nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 120,00 zw 120,00 193
25. usunięcie zęba jednokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) 100,00 zw 100,00 194
26. usunięcie zęba wielokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) 120,00 zw 120,00 195
27. usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni od 150,00 do 200,00 zw od 150,00 do 200,00 196
28. chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem 60,00 zw 60,00 197
29. założenie opatrunku chirurgicznego 40,00 zw  

40,00

 

 

198
30. nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem 80,00 zw 80,00 199
31. tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy 120,00 zw 120,00 200
32. repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy 120,00 zw 120,00 201
33. zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych 40,00 zw 40,00 202
34. lakierownie wszystkich zębów stałych– za każdą ¼ łuku zębowego 25,00 zw 25,00 203
35. impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb

 

15,00 zw 15,00 204
36. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego 60,00 zw 60,00 205
37. całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych 160,00 zw 160,00 206
38. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych 130,00 zw 130,00 207
39. opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 25,00 zw 25,00 208
40. amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nie uformowanym korzeniem z zaopatrzeniem kanału materiałem czasowym 80,00 zw 80,00 209
41. amputacja przyżyciowa miazgi zęba 60,00 zw 60,00 210
42. ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1  kanał 80,00 zw 80,00 211
43. ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał 80,00 zw 80,00 212
44. amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego 40,00 zw 40,00 213
45. leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 160,00 zw 160,00 214
46. leczenie endodontyczne zęba  z wypełnieniem 3 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)

 

220,00 zw 220,00 215
47. leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami  z wypełnieniem 2 kanałów zęba ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 140,00

za każdy kanał

zw 140,00

za każdy kanał

216
48. kiretaż otwarty 1 zęba( nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany)

 

 

40,00

zw  

40,00

247
49. piaskowanie (ul. Boh. Warszawy 75) 90,00 zw 90,00 217
50. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego złamanego kąta w zębach siecznych stałych 160,00 zw 160,00 218
51. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych – wypełnienie światłoutwardzalne 120,00 zw 120,00 219
52. Odbudowa zęba leczonego kanałowo na ankerze dokanałowym 210,00 zw 210,00 220
53. Wybielanie jednego martwego zęba – pierwsza wizyta 60,00 zw 60,00 248
54. Wybielanie jednego martwego zęba – każda kolejna wizyta 40,00 zw 40,00 249
 

K.

 

USŁGUI PROTETYCZNE

 

1. Szyna zgryzowa jednoszczękowa 200,00 zw 200,00 221
2. Wkład koronowo-korzeniowy lany pojedynczy 200,00 zw 200,00 222
3. Wkład koronowo-korzeniowy lany dzielony 250,00 zw 250,00 223
4. Wkład koronowo-korzeniowy lany złotopodobny pojedynczy 250,00 zw 250,00 224
5. Wkład koronowo-korzeniowy lany złotopodobny dzielony 300,00 zw 300,00 225
6. Korona metalowa licowana porcelaną 500,00 zw 500,00 226
7. Korona metalowa 300,00 zw 300,00 227
8. Proteza szkieletowa 1 100,00 zw 1 100,00 228
9. Szynoproteza 1 200,00 zw 1 200,00 229
10. Naprawa protezy (złamanie, dostawienie zęba, klamry) 100,00 zw 100,00 230
11. Podścielenie protezy 160,00 zw 160,00 231
12. Proteza całkowita akrylowa 600,00 zw 600,00 232
13. Proteza częściowa akrylowa 400,00 – 550,00 zw 400,00 – 550,00 233
14. Szyna relaksacyjna 200,00 zw 200,00 234
15. Wybielanie zębów metodą nakładkową (żel + szyny) 800,00 zw 800,00 235
16. Usunięcie korony akrylowej 60,00 zw 60,00 236
17. Usunięcie korony metalowej 60,00 zw 60,00 237
18. Ponowne zacementowanie korony 60,00 zw 60,00 238
19. uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej  protezy częściowej  z zastosowaniem elementów doginanych w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym 400,00 zw 400,00 239
20. uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej  protezy częściowej  z zastosowaniem elementów doginanych w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym 550,00 zw 550,00 240
21. zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 600,00 zw 600,00 241
22. zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 600,00 zw 600,00 242
23. całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki 150,00 zw 150,00 243
24. całkowicie podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy 150,00 zw 150,00 244
25. Wzmocnienie siatką płyty protezy akrylowej – częściowej lub całkowitej 120,00 zw 120,00 245
26. Dopłata – zęby Ivoclar – w protezie akrylowej całkowitej lub częściowej 120,00 zw 120,00 246
 

L.

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

1. Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT 50,00 11,50 61,50 250
BADANIA LABORATORYJNE ŚWIADCZONE W PUNKCIE POBRAŃ

Ceny za świadczenia określa podmiot prowadzący punkt pobrań.

 

J. Pojemnik na mocz do badania laboratoryjnego 0,65 0,15(23%) 0,80 370
K. PORADNIA PROMOCJI ZDROWIA
1. Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii 150,00 zw 150,00 849
2. Diagnostyka i terapia niemowląt od urodzenia do 18 miesiąca życia –metodą Vojty i Bobath 190,00 zw 190,00 850
3. Neurorehabilitacja metodą Vojty dla dzieci od 10 r. ż., młodzieży i dorosłych 150,00 zw 150,00 851
4. Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp TMTS 150,00 zw 150,00 852
5. Osteopatia dla dzieci i dorosłych 100,00 zw 100,00 853
6. Terapia wisceralna 100,00 zw 100,00 854
7. Terapia czaszkowo-krzyżowa 100,00 zw 100,00 855
8. PNF 100,00 zw 100,00 856
9. Terapia mięśniowo-powięziowa 100,00 zw 100,00 857
10. Terapia punktów-spustowych 100,00 zw 100,00 858
11. Trening personalny 80,00 zw 80,00 859
12. Kinesiotaping 30,00 zw 30,00 860
13. Gimnastyka grupowa ogólnousprawniająca dla seniorów 20,00 zw 20,00 861

 

 

 

 

 

  1. Świadczenia odpłatne wykonuje się na życzenie pacjenta, osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – po uprzednim złożeniu oświadczenia.

 

Cennik obowiązuje od dnia 27.09.2021
Niniejszym traci moc cennik z dnia 01-09-2021  r.
Pozostałe cenniki pozostają bez zmian.

 

 

 

…………………………………………………………………