Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora SCZ SPZOZ Nr 4/2022 z dnia 26.05.2022r.

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

 

Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT.
W pozostałych wypadkach do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa
obowiązujących w chwili realizacji badania.

 

PORADNIE POZ, SPECJALISTYCZNE, MEDYCYNA PRACY
Rodzaj usługi  Cena netto VAT  Cena brutto Kod
A. BADANIA LEKARSKIE
1. Badanie / porada lekarza POZ          100,00 zł zw          100,00 zł 1
2. Wizyta domowa lekarza POZ          150,00 zł zw          150,00 zł 2
3. Badanie / porada lekarza specjalisty          130,00 zł zw          130,00 zł 3
4. Wizyta domowa lekarza specjalisty/Badanie porada lekarza okulisty          190,00 zł zw          190,00 zł 20
5. Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego             50,00 zł zw             50,00 zł 21
6. Badania na wysokości /badanie neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne/          130,00 zł zw          130,00 zł 22
7. Badanie wstępne, okresowe, kontrolne w zakresie medycyny pracy z wydaniem orzeczenia/nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i innych konsultacji specjalistycznych/          130,00 zł zw          130,00 zł WS-23
OK-24
Ko-25
8. Wydanie dodatkowego orzeczenia w związku z badaniem profilaktycznym             20,00 zł zw             20,00 zł 657
9. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia ( bez badania lekarza okulisty)          130,00 zł             23,00 zł          159,90 zł 26
-23%
10. Badanie okulistyczne osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia          130,00 zł             29,90 zł          159,90 zł Ok-27
-23% Lar-32
Neu-33
11. Badania lekarskie z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej          100,00 zł zw          100,00 zł 28
12. Trzykrotne badanie kału na nosicielstwo /Salmonella/ Shigella/          190,00 zł zw          190,00 zł 890
13. Wydanie zaświadczenia             30,00 zł zw             30,00 zł 29
14. Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków bez badania zjawiska olśnienia – komplet badań          450,00 zł zw          450,00 zł 30
15. Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków  z badaniem zjawiska olśnienia – komplet badań          482,50 zł zw          482,50 zł 528
16. Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT             65,00 zł             14,95 zł             79,95 zł 31
-23%
17. Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – profilaktyka medycyna pracy             52,00 zł zw             52,00 zł 529
18. Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – inne             52,00 zł 11,96             63,96 zł 530
-23%
19. Teleporada udzielona pacjentowi spoza listy aktywnej POZ             30,00 zł zw             30,00 zł 891
B. INNE USŁUGI MEDYCZNE
1. Pomiar ciśnienia krwi             13,00 zł zw             13,00 zł 40
2. Iniekcja domięśniowa, podskórna – bez ceny leku             40,00 zł zw             40,00 zł 41
3. Iniekcja dożylna – bez ceny leku             52,00 zł zw             52,00 zł 42
4. Iniekcja okołostawowa – bez ceny leku          130,00 zł zw          130,00 zł 43
5. Zdjęcie szwów             40,00 zł zw             40,00 zł 44
6. Badanie EKG spoczynkowe z opisem             65,00 zł zw             65,00 zł 45
7. Badanie poziomu glukozy – glukometrem             20,00 zł zw             20,00 zł 533
C.I. Okulistyczna
1. Badanie dna oka             78,00 zł zw             78,00 zł 50
2. Pole widzenia statyczne (komputerowe)          104,00 zł zw          104,00 zł 51
3. Komputerowe badanie wzroku (dobór szkieł)          104,00 zł zw          104,00 zł 52
4. Pomiar ciśnienia śródgałkowego – tonometria             40,00 zł zw             40,00 zł 53
5. Gonioskopia             65,00 zł zw             65,00 zł 54
6. Usunięcie ciała obcego             65,00 zł zw             65,00 zł 55
7. Opatrunek okulistyczny             40,00 zł zw             40,00 zł 36
8. OCT (jedno oko)          130,00 zł zw          130,00 zł 668
9. OCT (dwoje oczu)          190,00 zł zw          190,00 zł 669
C.III. Ginekologiczno-położnicza
1. Badanie czystości pochwy             50,00 zł zw             40,00 zł 66
2. Badanie cytologiczne             65,00 zł zw             50,00 zł 67
3. Usunięcie spirali          130,00 zł             29,90 zł          159,90 zł 62
(vat 23%)
4. Zdjęcie szwów             40,00 zł zw             40,00 zł 63
5. Usunięcie ciała obcego z pochwy          104,00 zł zw          104,00 zł 64
6. Założenie domacicznego środka antykoncepcyjnego          190,00 zł             43,70 zł          233,70 zł 65
(vat 23%)
7. Fizjoterapia dna miednicy – długa wizyta          250,00 zł zw          250,00 zł 879
8. Fizjoterapia dna miednicy – krótka wizyta          150,00 zł zw          150,00 zł 880
9. Fizjoterapia dna miednicy – wizyta kontrolna          100,00 zł zw          100,00 zł 881
C.IV. Otolaryngologiczna
1. Audiogram             65,00 zł zw             65,00 zł 70
2. Płukanie ucha             65,00 zł zw             65,00 zł 71
3. Opatrunek laryngologiczny             65,00 zł zw             65,00 zł 72
4. Tamponada przednia             78,00 zł zw             78,00 zł 73
5. Repozycja nosa          104,00 zł zw          104,00 zł 74
6. Punkcja zatok jednostronna          104,00 zł zw          104,00 zł 75
7. Punkcja zatok dwustronna          130,00 zł zw          130,00 zł 76
8. Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha i gardła          104,00 zł zw          104,00 zł 77
C.V. Kardiologiczna
1. Test wysiłkowy na bieżni/z użyciem cykloergometru          130,00 zł zw          130,00 zł 80
2. Całodobowy zapis EKG /Holter EKG/          130,00 zł zw          130,00 zł 81
3. Całodobowy zapis EKG /Holter RR/          130,00 zł zw          130,00 zł 82
C.VI. Pulmonologiczna
1. Badanie spirometryczne          104,00 zł zw          104,00 zł 85
2 Porada pulmonologiczna          190,00 zł zw          190,00 zł 677
C.VII. Zdrowia Psychicznego
1. Badanie psychologiczne          150,00 zł zw          150,00 zł 88
2. Ambulatoryjna porada lekarza psychiatry          200,00 zł zw          200,00 zł 89
3. Sesja psychoterapii indywidualnej – 45 minut          200,00 zł zw          200,00 zł 90
C.VIII. Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt ul. Bohaterów Warszawy 51
1. Wizyta/konsultacja          190,00 zł zw          190,00 zł 643
2. Wizyta z wynikami (powrót w ciągu tygodnia ze zleconymi badaniami)             65,00 zł zw             65,00 zł 644
3. Usunięcie zrostu warg sromowych          260,00 zł zw          260,00 zł 645
4. Wymaz z pochwy (pobranie + wynik)             65,00 zł zw             65,00 zł 646
5. Wymaz z pochwy (pobranie + wynik, posiew z identyfikacją i antybiogramem)             78,00 zł zw             78,00 zł 656
6. Cytologia (pobranie + wynik)             65,00 zł zw             65,00 zł 647
7. Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki przed pokwitaniem          230,00 zł zw          230,00 zł 648
8. Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki miesiączkującej          190,00 zł zw          190,00 zł 649
C.IX. Wizyty pielęgniarki/położnej POZ
1. Wizyta w gabinecie pielęgniarki POZ/położnej POZ             65,00 zł zw             65,00 zł 640
2. Wizyta domowa pielęgniarki POZ/położnej POZ          104,00 zł zw          104,00 zł 641
C.X. Poradnia dermatologiczna al. Wojska Polskiego 97
1. Konsultacja          190,00 zł zw          190,00 zł 650
2. Usunięcie włókniaka miękkiego pojedynczego          234,00 zł zw          234,00 zł 651
3. Usunięcie włókniaka miękkiego – do 10 zmian          390,00 zł zw          390,00 zł 652
4. Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej (typu brodawki łojotokowej, znamienia skórnego, mięczaka zakaźnego)  190,00 zł – 260,00 zł zw  190,00 zł – 260,00 zł 653
5. Usunięcie brodawki wirusowej (kurzajki) pojedyncza zmiana  190,00 zł – 260,00 zł zw  190,00 zł – 260,00 zł 654
6. Kłykciny kończyste w obrębie narządów płciowych (cena indywidualna w zależności od ilości zmian)  280,00 zł – 1040,00 zł zw  280,00 zł – 1040,00 zł 655
D. PRACOWNIA  USG
1. USG jamy brzusznej (u kobiet wraz z miednicą małą;    u mężczyzn wraz z gruczołem krokowym) wraz z opisem czas trwania 20 min.          130,00 zł zw          130,00 zł 91
2. USG jamy brzusznej z miednicą mała + zaleganie – czas trwania 25 min.          140,00 zł zw          140,00 zł 864
3. USG jamy brzusznej +przepuklina – czas trwania 25 min.          140,00 zł zw          140,00 zł 865
4. USG tarczycy – dorośli i dzieci od 5 lat wzwyż – czas trwania – 20 min.          120,00 zł zw          120,00 zł 95
5. USG węzłów chłonnych – czas trwania 20 min.          120,00 zł zw          120,00 zł 863
6. USG Doppler naczyń szyjnych o kręgowych – czas trwania 25 min.          150,00 zł zw          150,00 zł 867
7. USG Doppler naczyń żylnych kończyn górnych – czas trwania 25 min.          150,00 zł zw          150,00 zł 868
8. USG Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych – czas trwania 25 min.          150,00 zł zw          150,00 zł 869
9. USG Doppler tętnic kończyn górnych – czas trwania 25 min.          150,00 zł zw          150,00 zł 870
10. USG Doppler tętnic kończyn dolnych – czas trwania 25 min.          150,00 zł zw          150,00 zł 871
11. USG Doppler naczyń wewnątrzczaszkowych – czas trwania 30 min.          190,00 zł zw          190,00 zł 872
12. USG Doppler naczyń brzusznych – czas trwania 25 min.          150,00 zł zw          150,00 zł 873
13. USG tkanek miękkich – czas trwania 20min.,          110,00 zł zw          110,00 zł 874
14. USG jąder- dorośli i dzieci od 5 lat wzwyż – czas trwania 20 min.          130,00 zł zw          130,00 zł 96
15. USG piersi – czas trwania 25 min.          130,00 zł zw          130,00 zł 94
16. USG stawów – jeden staw – czas trwania 25 min.          145,00 zł zw          145,00 zł 875
17. USG stawów – dwa takie same stawy – czas trwania 40 min.          250,00 zł zw          250,00 zł 876
18. USG ślinianek – czas trwania 20 min.          110,00 zł zw          110,00 zł 877
19. USG gruczołu krokowego (badanie przezodbytnicze) – czas trwania 25 min.          190,00 zł zw          190,00 zł 878
20. USG dopochwowe          150,00 zł zw          150,00 zł 92
21. USG ginekologiczne przezbrzuszne          120,00 zł zw          120,00 zł 93
22. USG serca –  z opisem          160,00 zł zw          160,00 zł 97
E. PUNKT SZCZEPIEŃ
1. Szczepienie szczepionką HEXACIMA          220,00 zł zw          220,00 zł 106
2. Szczepienie szczepionką p/grypie VAXIGRIP             80,00 zł zw             80,00 zł 101
3. Szczepienie szczepionką ENGERIX             85,00 zł zw             85,00 zł 103
4. Szczepienie szczepionką INFANRIX          250,00 zł zw          250,00 zł 100
5. Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL bez kwalifikacji          235,00 zł zw          235,00 zł 547
6. Szczepienie profilaktyczne p/durowi brzusznemu TYPHIM VI bez kwalifikacji          230,00 zł zw          230,00 zł 549
7. Szczepienie profilaktyczne p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM bez kwalifikacji          200,00 zł zw          200,00 zł 551
8. Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi TETANA bez kwalifikacji             55,00 zł zw             55,00 zł 553
9. Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi DULTAVAX          120,00 zł          120,00 zł 555
10. Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX bez kwalifikacji          120,00 zł zw          120,00 zł 678
11. Szczepienie profilaktyczne p/rotawirusom          370,00 zł zw          370,00 zł 682
12. Szczepienia Infanrix-IPV+hib          180,00 zł zw          180,00 zł 683
13. Szczepienia Bexsero          420,00 zł zw          420,00 zł 684
14. Szczepienie p/pneumokokom Prevenar 23          320,00 zł zw          320,00 zł 849
15. Szczepienia Pentaxim          170,00 zł zw          170,00 zł 862
16. Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego             50,00 zł zw             50,00 zł 104
F. TRANSPORT MEDYCZNY zobaczyć aktualny cennik w umowach
1. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta)             85,00 zł zw             85,00 zł 110
2. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta)          105,00 zł zw  `105,00 111
3. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta)             51,00 zł zw             51,00 zł 112
4. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta)             63,00 zł zw             63,00 zł 113
5. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta)          170,00 zł zw          170,00 zł 114
6. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta)          210,00 zł zw          210,00 zł 115
7. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta)          106,00 zł zw          106,00 zł 116
8. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60% finansowania pacjenta)          126,00 zł zw          126,00 zł 117
9. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta)             95,00 zł zw             95,00 zł 118
10. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta)          115,00 zł zw          115,00 zł 119
11. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta)             57,00 zł zw             57,00 zł 120
12. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę(60% finansowania pacjenta)             69,00 zł zw             69,00 zł 121
13. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta)          190,00 zł zw          190,00 zł 122
14. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta)          230,00 zł zw          230,00 zł 123
15. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta)          114,00 zł zw          114,00 zł 124
16. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60% finansowania pacjenta)          138,00 zł zw          138,00 zł 125
17. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta  95,00 + 3,00 za 1km poza granicami miasta zw  95,00 + 3,00 za 1km poza granicami miasta 126
18. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta)  115,00 + 3,00 za 1km poza granicami miasta zw  115,00 + 3,00 za 1km poza granicami miasta 127
19. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta  57,00 + 1,80 za 1km poza granicami miasta zw  57,00 + 1,80 za 1km poza granicami miasta 128
20. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta)  69,00 + 1,80 za 1km poza granicami miasta zw  69,00 + 1,8 129
 0 za 1km poza granicami miasta
G. DOKUMENTACJA MEDYCZNA (DOTYCZY WSZYSTKICH PORADNI)
1. Sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)               0,42 zł zw               0,42 zł 130
2. Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)             11,99 zł zw             11,99 zł 131
3. Sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona – w celach innych niż określone w p.1 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)               0,42 zł 0,10 zł
(23%)
              0,52 zł 135
4. Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach innych niż określone w p.2 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)             11,99 zł 2,76 zł             14,75 zł 136
-23%
5. Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT lub w formie odwzorowania cyfrowego (scanu) – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)               2,40 zł zw               2,40 zł 847
6. Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora)               2,40 zł 0,55 zł
(23%)
              2,95 zł 848
PORADNIA REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII
Lp. Nazwa usługi  Cena netto Podatek  Cena brutto Kod
H. PORADNIA REHABILITACJI
1. Porada lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej          130,00 zł zw          130,00 zł 137
2. Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii          190,00 zł zw          190,00 zł 670
3. Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT             65,00 zł 14,95 zł
(23%)
            79,95 zł 138
I. ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
I.I.
Światłoterapia
1. Solux             20,00 zł zw             20,00 zł 140
2. Laser skaner 1 staw             20,00 zł zw             20,00 zł 422
3. Laser skaner 2 stawy             30,00 zł zw             30,00 zł 423
4. Laser punktowy             30,00 zł zw             30,00 zł 142
I.II.
Krioterapia
1. Krioterapia 1 staw             20,00 zł zw  20.00 424
2. Krioterapia 2 stawy             30,00 zł zw  30.00 425
I.III.
Elektrolecznictwo
1. Galwanizacja             20,00 zł zw             20,00 zł 143
2. Jonoforeza             20,00 zł zw             20,00 zł 144
3. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko (dwubiegowa)             20,00 zł zw             20,00 zł 145
4. Terapia prądami diadynamicznymi             20,00 zł zw             20,00 zł 146
5. Terapia prądami interferencyjnymi             20,00 zł zw             20,00 zł 147
6. Terapia prądem TENS             20,00 zł zw             20,00 zł 148
7. Terapia prądem TRӒBERTA             20,00 zł zw             20,00 zł 537
8. Terapia prądem KOTZ`A             20,00 zł zw             20,00 zł 538
9. Tonoliza             20,00 zł zw             20,00 zł 539
10. Magnetoterapia             20,00 zł zw             20,00 zł 149
11. Terapuls             30,00 zł zw             30,00 zł 150
12. Diatermia krótkofalowa (DKF)             20,00 zł zw             20,00 zł 151
13. Ultradźwięki 1 staw (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek)             20,00 zł zw             20,00 zł 426
14. Ultradźwięki 2 stawy (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek)             30,00 zł zw             30,00 zł 427
I.IV.
Masaże
1. Masaż suchy jednej części ciała ( 15 min.)             52,00 zł zw             52,00 zł 153
2. Masaż suchy całego kręgosłupa (30 min.)             78,00 zł zw             78,00 zł 154
3. Drenaż limfatyczny jednej kończyny             52,00 zł zw             52,00 zł 155
4. Drenaż limfatyczny obu kończyn          104,00 zł zw          104,00 zł 540
5. Terapia manualna (30 min.)          104,00 zł zw          104,00 zł 156
6. Pakiet terapii manualnej (terapia manualna + taping + zabieg fizykalny)          130,00 zł zw          130,00 zł 541
7. Kinesiology taping (1 aplikacja)             40,00 zł zw             40,00 zł 542
I.V.
Hydroterapia
1. Masaż wirowy kończyn dolnych             30,00 zł zw             30,00 zł 157
2. Masaż wirowy kończyn górnych             20,00 zł zw       2 015,00 zł 158
I.VI.
Kinezyterapia
1. Ćwiczenia indywidualne z terapeutą             65,00 zł zw             65,00 zł 161
2. Ćwiczenia w odciążeniu             30,00 zł zw             30,00 zł 543
3. Ćwiczenia samowspomagane             20,00 zł zw             20,00 zł 544
4. Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne (15 min.) – instruktaż             30,00 zł zw             30,00 zł 545
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE
Lp. Rodzaj usługi  Cena netto VAT  Cena brutto Kod
J. ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
1. Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej             40,00 zł zw             40,00 zł 170
2. badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego             60,00 zł zw             60,00 zł 171
3. wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami             40,00 zł zw             40,00 zł 172
4. badanie żywotności zębów z objęciem badaniem              3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych             30,00 zł zw             30,00 zł 173
5. znieczulenie miejscowe             30,00 zł zw             30,00 zł 174
6. znieczulenie przewodowe             40,00 zł zw             40,00 zł 175
7. leczenie próchnicy powierzchniowej- za każdy ząb             60,00 zł zw             60,00 zł 176
8. postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi             30,00 zł zw             30,00 zł 177
9. opatrunek leczniczy w zębie stałym             80,00 zł zw             80,00 zł 178
10. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni          100,00 zł zw          100,00 zł 179
11. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach          120,00 zł zw          120,00 zł 180
12. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach          130,00 zł zw          130,00 zł 181
13. całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku  zęba na 3 powierzchniach ( MOD)          150,00 zł zw          150,00 zł 182
14. trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem             80,00 zł zw             80,00 zł 183
15. dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem             80,00 zł zw             80,00 zł 184
16. ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału             80,00 zł zw             80,00 zł 185
17. ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału             80,00 zł zw             80,00 zł 186
18. czasowe wypełnienie jednego kanału             80,00 zł zw             80,00 zł 187
19. ostateczne wypełnienie 1  kanału,          100,00 zł zw          100,00 zł 188
20. leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem z wypełnieniem 1  kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba)          200,00 zł zw          200,00 zł 189
21. usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego          150,00 zł zw          150,00 zł 190
22. płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę)             30,00 zł zw             30,00 zł 191
23. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę)             30,00 zł zw             30,00 zł 192
24. kiretaż zwykły w obrębie ¼ uzębienia ( nie obejmuje znieczulenia i opatrunku)          120,00 zł zw          120,00 zł 193
25. usunięcie zęba jednokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia)          100,00 zł zw          100,00 zł 194
26. usunięcie zęba wielokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia)          120,00 zł zw          120,00 zł 195
27. usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni  od 150,00 zł do 200,00 zł zw  od 150,00 zł do 200,00 zł 196
28. chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem             60,00 zł zw             60,00 zł 197
29. założenie opatrunku chirurgicznego             40,00 zł zw             40,00 zł 198
30. nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem             80,00 zł zw             80,00 zł 199
31. tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy          120,00 zł zw          120,00 zł 200
32. repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy          120,00 zł zw          120,00 zł 201
33. zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych             40,00 zł zw             40,00 zł 202
34. lakierownie wszystkich zębów stałych– za każdą ¼ łuku zębowego             25,00 zł zw             25,00 zł 203
35. impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb             15,00 zł zw             15,00 zł 204
36. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego             80,00 zł zw             80,00 zł 205
37. całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych          160,00 zł zw          160,00 zł 206
38. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych          130,00 zł zw          130,00 zł 207
39. opatrunek leczniczy w zębie mlecznym             50,00 zł zw             50,00 zł 208
40. amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nie uformowanym korzeniem z zaopatrzeniem kanału materiałem czasowym             80,00 zł zw             80,00 zł 209
41. amputacja przyżyciowa miazgi zęba             60,00 zł zw             60,00 zł 210
42. ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1  kanał             80,00 zł zw             80,00 zł 211
43. ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał             80,00 zł zw             80,00 zł 212
44. amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego             40,00 zł zw             40,00 zł 213
45. leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)          160,00 zł zw          160,00 zł 214
46. leczenie endodontyczne zęba  z wypełnieniem 3 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)          220,00 zł zw          220,00 zł 215
47. leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami  z wypełnieniem 2 kanałów zęba ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)          140,00 zł zw          140,00 zł 216
 za każdy kanał  za każdy kanał
48. kiretaż otwarty 1 zęba( nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany)             40,00 zł zw             40,00 zł 247
49. piaskowanie          120,00 zł zw          120,00 zł 217
50. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego złamanego kąta w zębach siecznych stałych          160,00 zł zw          160,00 zł 218
51. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych – wypełnienie światłoutwardzalne          120,00 zł zw          120,00 zł 219
52. Odbudowa zęba leczonego kanałowo na ankerze dokanałowym    (włókno szklane)          300,00 zł zw          300,00 zł 220
53. Wybielanie jednego martwego zęba – pierwsza wizyta             80,00 zł zw             80,00 zł 248
54. Wybielanie jednego martwego zęba – każda kolejna wizyta             60,00 zł zw             60,00 zł 249
K. USŁGUI PROTETYCZNE
1. Szyna zgryzowa jednoszczękowa          300,00 zł zw          300,00 zł 221
2. Wkład koronowo-korzeniowy lany pojedynczy          200,00 zł zw          200,00 zł 222
3. Wkład koronowo-korzeniowy lany dzielony          250,00 zł zw          250,00 zł 223
4. Wkład koronowo-korzeniowy lany złotopodobny pojedynczy          250,00 zł zw          250,00 zł 224
5. Wkład koronowo-korzeniowy lany złotopodobny dzielony          300,00 zł zw          300,00 zł 225
6. Korona metalowa licowana porcelaną          600,00 zł zw          600,00 zł 226
7. Korona metalowa          500,00 zł zw          500,00 zł 227
8. Proteza szkieletowa       1 500,00 zł zw       1 500,00 zł 228
9. Szynoproteza       1 200,00 zł zw       1 200,00 zł 229
10. Naprawa protezy (złamanie, dostawienie zęba, klamry)          200,00 zł zw          200,00 zł 230
11. Podścielenie protezy          250,00 zł zw          250,00 zł 231
12. Proteza całkowita akrylowa          800,00 zł zw          800,00 zł 232
13. Proteza częściowa akrylowa  600,00 zł – 750,00 zł zw  600,00 zł – 750,00 zł 233
14. Szyna relaksacyjna          300,00 zł zw          300,00 zł 234
15. Wybielanie zębów metodą nakładkową (żel + szyny)          800,00 zł zw          800,00 zł 235
16. Usunięcie korony akrylowej          100,00 zł zw          100,00 zł 236
17. Usunięcie korony metalowej          150,00 zł zw          150,00 zł 237
18. Ponowne zacementowanie korony          100,00 zł zw          100,00 zł 238
19. Korona cerkonowa          900,00 zł zw          900,00 zł 892
20. Korona pełnokonturowa          900,00 zł zw          900,00 zł 893
21. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki          250,00 zł zw          250,00 zł 243
22. Całkowicie podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy          250,00 zł zw          250,00 zł 244
23. Wzmocnienie siatką płyty protezy akrylowej – częściowej lub całkowitej          160,00 zł zw          160,00 zł 245
24. Dopłata – zęby Ivoclar – w protezie akrylowej całkowitej lub częściowej          200,00 zł zw          200,00 zł 246
L. POZOSTAŁE USŁUGI
1. Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT             50,00 zł 11,5             61,50 zł 250
BADANIA LABORATORYJNE ŚWIADCZONE W PUNKCIE POBRAŃ
Ceny za świadczenia określa podmiot prowadzący punkt pobrań.
J. Pojemnik na mocz do badania laboratoryjnego               0,65 zł 0,15 zł
(23%)
              0,80 zł 370
K. PORADNIA PROMOCJI ZDROWIA
1. Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii          195,00 zł zw          195,00 zł 849
2. Diagnostyka i terapia niemowląt od urodzenia do 18 miesiąca życia –metodą Vojty i Bobath          247,00 zł zw          247,00 zł 850
3. Neurorehabilitacja metodą Vojty dla dzieci od 10 r. ż., młodzieży i dorosłych          195,00 zł zw          195,00 zł 851
4. Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp TMTS          195,00 zł zw          195,00 zł 852
5. Osteopatia dla dzieci i dorosłych          130,00 zł zw          130,00 zł 853
6. Terapia wisceralna          130,00 zł zw          130,00 zł 854
7. Terapia czaszkowo-krzyżowa          130,00 zł zw          130,00 zł 855
8. PNF          130,00 zł zw          130,00 zł 856
9. Terapia mięśniowo-powięziowa          130,00 zł zw          130,00 zł 857
10. Terapia punktów-spustowych          130,00 zł zw          130,00 zł 858
11. Trening personalny             96,00 zł zw             96,00 zł 859
12 Kinesiotaping             39,00 zł zw             39,00 zł 860
13. Gimnastyka grupowa ogólnousprawniająca dla seniorów             30,00 zł zw             30,00 zł 861

 

1. Świadczenia odpłatne wykonuje się na życzenie pacjenta, osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – po uprzednim złożeniu oświadczenia.