Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Dyrektora SCZ SPZOZ Nr 9./2023 z dnia 04.07.2023.r.

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SPZOZ

 

Badania polegające na profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z opodatkowania VAT.
W pozostałych wypadkach do ceny badania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką wynikającą z przepisów prawa
obowiązujących w chwili realizacji badania.

 

PORADNIE POZ, SPECJALISTYCZNE, MEDYCYNA PRACY
  Rodzaj usługi Cena netto VAT Cena brutto Kod
 

A.

 

BADANIA LEKARSKIE

1. Badanie / porada lekarza POZ 100,00 zw 100,00 1
2. Wizyta domowa lekarza POZ 150,00 zw 150,00 2
3. Badanie / porada lekarza specjalisty 130,00 zw 130,00 3
4. Wizyta domowa lekarza specjalisty/Badanie porada lekarza okulisty 190,00 zw 190,00 20
5. Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego 50,00 zw 50,00 21
6. Badania na wysokości /badanie neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne/ 130,00 zw 130,00 22
7. Badanie wstępne, okresowe, kontrolne w zakresie medycyny pracy z wydaniem orzeczenia/nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i innych konsultacji specjalistycznych/ 130,00 zw 130,00 WS-23

OK-24

Ko-25

8. Wydanie dodatkowego orzeczenia w związku z badaniem profilaktycznym 20,00 zw 20,00 657
9. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia ( bez badania lekarza okulisty) 130,00 23,00

(23%)

159,90 26
10. Badanie okulistyczne osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia 130,00 29,90

(23%)

159,90 Ok-27

Lar-32

Neu-33

11. Badania lekarskie z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej 100,00 zw 100,00 28
12. Trzykrotne badanie kału na nosicielstwo /Salmonella/ Shigella/ 190,00 zw 190,00 890
13. Wydanie zaświadczenia 30,00 zw 30,00 29
14. Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków bez badania zjawiska olśnienia – komplet badań 450,00 zw 450,00 30
15. Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków  z badaniem zjawiska olśnienia – komplet badań 482,50 zw 482,50 528
16. Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT 65,00 14,95

(23%)

79,95 31
17. Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – profilaktyka medycyna pracy 52,00 zw 52,00 529
18. Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – inne 52,00 11,96

(23%)

63,96 530
19. Teleporada udzielona pacjentowi spoza listy aktywnej POZ 30,00 zw 30,00 891
 

B.

 

INNE USŁUGI MEDYCZNE

 

1. Pomiar ciśnienia krwi 13,00 zw 13,00 40
2. Iniekcja domięśniowa, podskórna – bez ceny leku 40,00 zw 40,00 41
3. Iniekcja dożylna – bez ceny leku 52,00 zw 52,00 42
4. Iniekcja okołostawowa – bez ceny leku 130,00 zw 130,00 43
5. Zdjęcie szwów 40,00 zw 40,00 44
6. Badanie EKG spoczynkowe z opisem 65,00 zw 65,00 45
7. Badanie poziomu glukozy – glukometrem 20,00 zw 20,00 533
C.I. Okulistyczna
1. Badanie dna oka 78,00 zw 78,00 50
2. Pole widzenia statyczne (komputerowe) 104,00 zw 104,00 51
3. Komputerowe badanie wzroku (dobór szkieł) 104,00 zw 104,00 52
4. Pomiar ciśnienia śródgałkowego – tonometria 40,00 zw 40,00 53
5. Gonioskopia 65,00 zw 65,00 54
6. Usunięcie ciała obcego 65,00 zw 65,00 55
7. Opatrunek okulistyczny 40,00 zw 40,00 36
8. OCT (jedno oko) 130,00 zw 130,00 668
9. OCT (dwoje oczu) 190,00 zw 190,00 669
C.III. Ginekologiczno-położnicza
1. Badanie czystości pochwy 50,00 zw 50,00 66
2. Badanie cytologiczne 65,00 zw 65,00 67
3. Usunięcie spirali 130,00 29,90

(vat 23%)

159,90 62
4. Zdjęcie szwów 40,00 zw 40,00 63
5. Usunięcie ciała obcego z pochwy 104,00 zw 104,00 64
6. Założenie domacicznego środka antykoncepcyjnego 190,00 43,70

(vat 23%)

233,70 65
7. Fizjoterapia dna miednicy – długa wizyta 250,00 zw 250,00 879
8. Fizjoterapia dna miednicy – krótka wizyta 150,00 zw 150,00 880
9. Fizjoterapia dna miednicy – wizyta kontrolna 100,00 zw 100,00 881
C.IV. Otolaryngologiczna
1. Audiogram 65,00 zw 65,00 70
2. Płukanie ucha 65,00 zw 65,00 71
3. Opatrunek laryngologiczny 65,00 zw 65,00 72
4. Tamponada przednia 78,00 zw 78,00 73
5. Repozycja nosa 104,00 zw 104,00 74
6. Punkcja zatok jednostronna 104,00 zw 104,00 75
7. Punkcja zatok dwustronna 130,00 zw 130,00 76
8. Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha i gardła 104,00 zw 104,00 77
C.V. Kardiologiczna
1. Test wysiłkowy na bieżni/z użyciem cykloergometru 130,00 zw 130,00 80
2. Całodobowy zapis EKG /Holter EKG/ 130,00 zw 130,00 81
3. Całodobowy zapis EKG /Holter RR/ 130,00 zw 130,00 82
C.VI. Pulmonologiczna
1. Badanie spirometryczne 104,00 zw 104,00 85
2. Porada pulmonologiczna 190,00 zw 190,00 677
C.VII. Zdrowia Psychicznego
Badanie psychologiczne 150,00 zw 150,00 88
2. Ambulatoryjna porada lekarza psychiatry 45 min. 200,00 zw 200,00 89
3. Ambulatoryjna porada lekarza psychiatry 30 min. 120,00 zw 120,00 87
4. Sesja psychoterapii indywidualnej – 45 minut 200,00 zw 200,00 90

 

C.VIII. Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt ul. Bohaterów Warszawy 51
1. Wizyta/konsultacja 190,00 zw 190,00 643
2. Wizyta z wynikami (powrót w ciągu tygodnia ze zleconymi badaniami) 65,00 zw 65,00 644

 

3. Usunięcie zrostu warg sromowych 260,00 zw 260,00 645
4. Wymaz z pochwy (pobranie + wynik) 65,00 zw 65,00 646
5. Wymaz z pochwy (pobranie + wynik, posiew z identyfikacją i antybiogramem) 78,00 zw 78,00 656
6. Cytologia (pobranie + wynik) 65,00 zw 65,00 647
7. Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki przed pokwitaniem 230,00 zw 230,00 648
8. Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki miesiączkującej 190,00 zw 190,00 649
C.IX. Wizyty pielęgniarki/położnej POZ
1. Wizyta w gabinecie pielęgniarki POZ/położnej POZ 65,00 zw 65,00 640
2. Wizyta domowa pielęgniarki POZ/położnej POZ 104,00 zw 104,00 641
C.X. Poradnia dermatologiczna al. Wojska Polskiego 97
1. Konsultacja 190,00 zw 190,00 650
2. Usunięcie włókniaka miękkiego pojedynczego 234,00 zw 234,00 651
3. Usunięcie włókniaka miękkiego – do 10 zmian 390,00 zw 390,00 652
4. Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej (typu brodawki łojotokowej, znamienia skórnego, mięczaka zakaźnego) 190,00 – 260,00 zw 190,00 – 260,00 653
5. Usunięcie brodawki wirusowej (kurzajki) pojedyncza zmiana 190,00 – 260,00 zw 190,00 – 260,00 654
6. Kłykciny kończyste w obrębie narządów płciowych (cena indywidualna w zależności od ilości zmian) 280,00 – 1040,00 zw 280,00 – 1040,00 655
 

D.

 

PRACOWNIA  USG

 

1. USG jamy brzusznej (u kobiet wraz z miednicą małą;    u mężczyzn wraz z gruczołem krokowym) wraz z opisem czas trwania 20 min. 130,00 zw 130,00 91
2. USG jamy brzusznej z miednicą mała + zaleganie – czas trwania 25 min. 140,00 zw 140,00 864
3. USG jamy brzusznej +przepuklina – czas trwania 25 min. 140,00 zw 140,00 865
4. USG tarczycy – dorośli i dzieci od 5 lat wzwyż – czas trwania – 20 min. 120,00 zw 120,00 95
5. USG węzłów chłonnych – czas trwania 20 min. 120,00 zw 120,00 863
6. USG Doppler naczyń szyjnych o kręgowych – czas trwania 25 min. 150,00 zw 150,00 867
7. USG Doppler naczyń żylnych kończyn górnych – czas trwania 25 min. 150,00 zw 150,00 868
8. USG Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych – czas trwania 25 min. 150,00 zw 150,00 869
9. USG Doppler tętnic kończyn górnych – czas trwania 25 min. 150,00 zw 150,00 870
10. USG Doppler tętnic kończyn dolnych – czas trwania 25 min. 150,00 zw 150,00 871
11. USG Doppler naczyń wewnątrzczaszkowych – czas trwania 30 min. 190,00 zw 190,00 872
12. USG Doppler naczyń brzusznych – czas trwania 25 min. 150,00 zw 150,00 873
13. USG tkanek miękkich – czas trwania 20min., 110,00 zw 110,00 874
14. USG jąder- dorośli i dzieci od 5 lat wzwyż – czas trwania 20 min. 130,00 zw 130,00 96
15. USG piersi – czas trwania 25 min. 130,00 zw 130,00 94
16. USG stawów – jeden staw – czas trwania 25 min. 145,00 zw 145,00 875
17. USG stawów – dwa takie same stawy – czas trwania 40 min. 250,00 zw 250,00 876
18. USG ślinianek – czas trwania 20 min. 110,00 zw 110,00 877
19. USG gruczołu krokowego (badanie przezodbytnicze) – czas trwania 25 min. 190,00 zw 190,00 878
20. USG dopochwowe 150,00 zw 150,00 92
21. USG ginekologiczne przezbrzuszne 120,00 zw 120,00 93
22. USG serca –  z opisem 160,00 zw 160,00 97

 

E. PUNKT SZCZEPIEŃ

 

1. Szczepienie szczepionką HEXACIMA 220,00 zw 220,00 106
2. Szczepienie szczepionką p/grypie VAXIGRIP 110,00 zw 110,00 101
3. Szczepienie szczepionką ENGERIX (AMPUŁKOSTRYZKAWKA) 100,00 zw 100,00 103
4. Szczepienie szczepionką INFANRIX 250,00 zw 250,00 100
5. Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL bez kwalifikacji 235,00 zw 235,00 547
6. Szczepienie profilaktyczne p/durowi brzusznemu TYPHIM VI bez kwalifikacji 230,00 zw 230,00 549
7. Szczepienie profilaktyczne p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM bez kwalifikacji 200,00 zw 200,00 551
8. Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi TETANA bez kwalifikacji 55,00 zw 55,00 553
9. Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi DULTAVAX 120,00 120,00 555
10. Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX bez kwalifikacji 120,00 zw 120,00 678
11. Szczepienie profilaktyczne p/rotawirusom 370,00 zw 370,00 682
12. Szczepienia Infanrix-IPV+hib 180,00 zw 180,00 683
13. Szczepienia Bexsero 480,00 zw 420,00 684
14. Szczepienie p/pneumokokom Prevenar 23 320,00 zw 320,00 849
15. Szczepienia Pentaxim 170,00 zw 170,00 862
16. Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego 50,00 zw 50,00 104
 

F.

 

TRANSPORT MEDYCZNY 

 

1. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 85,00 zw 85,00 110
2. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 105,00 zw `105,00 111
3. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 51,00 zw 51,00 112
4. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 63,00 zw 63,00 113
5. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 170,00 zw 170,00 114
6. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 210,00 zw 210,00 115
7. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 106,00 zw 106,00 116
8. Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 126,00 zw 126,00 117
9. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 95,00 zw 95,00 118
10. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 115,00 zw 115,00 119
11. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 57,00 zw 57,00 120
13. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę(60% finansowania pacjenta) 69,00 zw 69,00 121
14. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 190,00 zw 190,00 122
15. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 230,00 zw 230,00 123
16. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 114,00 zw 114,00 124
17. Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 138,00 zw 138,00 125
18. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta 95,00 + 3,00 za 1km poza granicami miasta zw 95,00 + 3,00 za 1km poza granicami miasta 126
19. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta) 115,00 + 3,00 za 1km poza granicami miasta zw 115,00 + 3,00 za 1km poza granicami miasta 127
20. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta 57,00 + 1,80 za 1km poza granicami miasta zw 57,00 + 1,80 za 1km poza granicami miasta 128
21. Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta) 69,00 + 1,80 za 1km poza granicami miasta zw 69,00 + 1,8

0 za 1km poza granicami miasta

129
 

G.

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA (DOTYCZY WSZYSTKICH PORADNI)

 

1. Sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 0,42 zw 0,42 130

2.

Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 11,99 zw 11,99 131
3. Sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona – w celach innych niż określone w p.1 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 0,42 0,10 (23%) 0,52 135
4. Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach innych niż określone w p.2 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 11,99 2,76

(23%)

14,75 136
5. Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT lub w formie odwzorowania cyfrowego (scanu) – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 2,40 zw 2,40 847
6. Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 2,40 0,55 (23%) 2,95 848
PORADNIA REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII
Lp. Nazwa usługi Cena netto Podatek Cena brutto Kod
 

H.

 

PORADNIA REHABILITACJI

 

1. Porada lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej 130,00 zw 130,00 137
2. Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii 190,00 zw 190,00 670
3. Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT 65,00 14,95 (23%) 79,95 138
 

I.

 

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

I.I.  

Światłoterapia

1. Solux 20,00 zw 20,00 140
2. Laser skaner 1 staw 20,00 zw 20,00 422
3. Laser skaner 2 stawy 30,00 zw 30,00 423
4. Laser punktowy 30,00 zw 30,00 142
I.II.  

Krioterapia

1. Krioterapia 1 staw 20,00 zw 20.00 424
2. Krioterapia 2 stawy 30,00 zw 30.00 425
I.III.  

Elektrolecznictwo

 

1. Galwanizacja 20,00 zw 20,00 143
2. Jonoforeza 20,00 zw 20,00 144
3. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko (dwubiegowa) 20,00 zw 20,00 145
4. Terapia prądami diadynamicznymi 20,00 zw 20,00 146
5. Terapia prądami interferencyjnymi 20,00 zw 20,00 147
6. Terapia prądem TENS 20,00 zw 20,00 148
7. Terapia prądem TRӒBERTA 20,00 zw 20,00 537
8. Terapia prądem KOTZ`A 20,00 zw 20,00 538
9. Tonoliza 20,00 zw 20,00 539
10. Magnetoterapia 20,00 zw 20,00 149
11. Terapuls 30,00 zw 30,00 150
12. Diatermia krótkofalowa (DKF) 20,00 zw 20,00 151
13. Ultradźwięki 1 staw (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) 20,00 zw 20,00 426
14. Ultradźwięki 2 stawy (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) 30,00 zw 30,00 427
I.IV.  

Masaże

 

1. Masaż suchy jednej części ciała ( 15 min.) 52,00 zw 52,00 153
2. Masaż suchy całego kręgosłupa (30 min.) 78,00 zw 78,00 154
3. Drenaż limfatyczny jednej kończyny 52,00 zw 52,00 155
4. Drenaż limfatyczny obu kończyn 104,00 zw 104,00 540
5. Terapia manualna (30 min.) 104,00 zw 104,00 156
6. Pakiet terapii manualnej (terapia manualna + taping + zabieg fizykalny) 130,00 zw 130,00 541
7. Kinesiology taping (1 aplikacja) 40,00 zw 40,00 542
I.V.  

Hydroterapia

1. Masaż wirowy kończyn dolnych 30,00 zw 30,00 157
2. Masaż wirowy kończyn górnych 20,00 zw 20,00 158
I.VI.  

Kinezyterapia

1. Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 65,00 zw 65,00 161
2. Ćwiczenia w odciążeniu 30,00 zw 30,00 543
3. Ćwiczenia samowspomagane 20,00 zw 20,00 544
4. Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne (15 min.) – instruktaż 30,00 zw 30,00 545
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE
Lp. Rodzaj usługi Cena netto VAT Cena brutto Kod
 

J.

 

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

 

1. Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 40,00 zw 40,00 170
2. badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego  

60,00

zw  

60,00

171
3. wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami

 

40,00 zw 40,00 172
4. badanie żywotności zębów z objęciem badaniem              3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych  

30,00

zw  

30,00

173
5. znieczulenie miejscowe 30,00 zw 30,00 174
6. znieczulenie przewodowe 40,00 zw 40,00 175
7. leczenie próchnicy powierzchniowej- za każdy ząb 60,00 zw 60,00 176
8. postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi  

30,00

zw  

30,00

177
9. opatrunek leczniczy w zębie stałym 80,00 zw 80,00 178
10. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 100,00 zw 100,00 179
11. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach 120,00 zw 120,00 180
12. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach 130,00 zw 130,00 181
13. całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku  zęba na 3 powierzchniach ( MOD) 150,00 zw 150,00 182
14. trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 80,00 zw 80,00 183
15. dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 80,00 zw 80,00 184
16. ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału 80,00 zw 80,00 185
17. ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału 80,00 zw 80,00 186
18. czasowe wypełnienie jednego kanału 80,00 zw 80,00 187
19. ostateczne wypełnienie 1  kanału, 100,00 zw 100,00 188
20. leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem                       z wypełnieniem 1  kanału (nie obejmuje opracowania                      i odbudowy ubytku korony zęba) 200,00 zw 200,00 189
21. usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego 150,00 zw 150,00 190
22. płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 30,00 zw 30,00 191
23. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 30,00 zw 30,00 192
24. kiretaż zwykły w obrębie ¼ uzębienia ( nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 120,00 zw 120,00 193
25. usunięcie zęba jednokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) 100,00 zw 100,00 194
26. usunięcie zęba wielokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) 120,00 zw 120,00 195
27. usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni od 150,00 do 200,00 zw od 150,00 do 200,00 196
28. chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem 60,00 zw 60,00 197
29. założenie opatrunku chirurgicznego 40,00 zw  

40,00

 

 

198
30. nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem 80,00 zw 80,00 199
31. tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy 120,00 zw 120,00 200
32. repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy 120,00 zw 120,00 201
33. zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych 40,00 zw 40,00 202
34. lakierownie wszystkich zębów stałych– za każdą ¼ łuku zębowego 25,00 zw 25,00 203
35. impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb

 

15,00 zw 15,00 204
36. całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego 80,00 zw 80,00 205
37. całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych 160,00 zw 160,00 206
38. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych 130,00 zw 130,00 207
39. opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 50,00 zw 50,00 208
40. amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nie uformowanym korzeniem z zaopatrzeniem kanału materiałem czasowym 80,00 zw 80,00 209
42. amputacja przyżyciowa miazgi zęba 60,00 zw 60,00 210
43. ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1  kanał 80,00 zw 80,00 211
44. ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał 80,00 zw 80,00 212
45. amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego 40,00 zw 40,00 213
46. leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 160,00 zw 160,00 214
47. leczenie endodontyczne zęba  z wypełnieniem 3 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)

 

220,00 zw 220,00 215
48. leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami  z wypełnieniem 2 kanałów zęba ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 140,00

za każdy kanał

zw 140,00

za każdy kanał

216
49. kiretaż otwarty 1 zęba( nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany)

 

 

40,00

zw  

40,00

247
50. piaskowanie 120,00 zw 120,00 217
51. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego złamanego kąta w zębach siecznych stałych 160,00 zw 160,00 218
52. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych – wypełnienie światłoutwardzalne 120,00 zw 120,00 219
53. Odbudowa zęba leczonego kanałowo na ankerze dokanałowym    (włókno szklane) 300,00 zw 300,00 220
54. Wybielanie jednego martwego zęba – pierwsza wizyta 80,00 zw 80,00 248
55. Wybielanie jednego martwego zęba – każda kolejna wizyta 60,00 zw 60,00 249
 

K.

 

USŁGUI PROTETYCZNE

 

1. Szyna zgryzowa jednoszczękowa 300,00 zw 300,00 221
2. Wkład koronowo-korzeniowy lany pojedynczy 200,00 zw 200,00 222
3. Wkład koronowo-korzeniowy lany dzielony 250,00 zw 250,00 223
4. Wkład koronowo-korzeniowy lany złotopodobny pojedynczy 250,00 zw 250,00 224
5. Wkład koronowo-korzeniowy lany złotopodobny dzielony 300,00 zw 300,00 225
6. Korona metalowa licowana porcelaną 600,00 zw 600,00 226
7. Korona metalowa 500,00 zw 500,00 227
8. Proteza szkieletowa 1 500,00 zw 1 500,00 228
9. Szynoproteza 1 200,00 zw 1 200,00 229
10. Naprawa protezy (złamanie, dostawienie zęba, klamry) 200,00 zw 200,00 230
11. Podścielenie protezy 250,00 zw 250,00 231
12. Proteza całkowita akrylowa 800,00 zw 800,00 232
13. Proteza częściowa akrylowa 600,00 – 750,00 zw 600,00 – 750,00 233
14. Szyna relaksacyjna 300,00 zw 300,00 234
15. Wybielanie zębów metodą nakładkową (żel + szyny) 800,00 zw 800,00 235
16. Usunięcie korony akrylowej 100,00 zw 100,00 236
17. Usunięcie korony metalowej 150,00 zw 150,00 237
18. Ponowne zacementowanie korony 100,00 zw 100,00 238
19. Korona cerkonowa 900,00 zw 900,00 892
20. Korona pełnokonturowa 900,00 zw 900,00 893
21. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki 250,00 zw 250,00 243
22. Całkowicie podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy 250,00 zw 250,00 244
23. Wzmocnienie siatką płyty protezy akrylowej – częściowej lub całkowitej 160,00 zw 160,00 245
24. Dopłata – zęby Ivoclar – w protezie akrylowej całkowitej lub częściowej 200,00 zw 200,00 246
 

L.

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT 50,00 11,50 61,50 250
BADANIA LABORATORYJNE ŚWIADCZONE W PUNKCIE POBRAŃ

Ceny za świadczenia określa podmiot prowadzący punkt pobrań.

 

J. Pojemnik na mocz do badania laboratoryjnego 0,65 0,15(23%) 0,80 370
K. PORADNIA PROMOCJI ZDROWIA
1. Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii 195,00 zw 195,00 849
2. Diagnostyka i terapia niemowląt od urodzenia do 18 miesiąca życia –metodą Vojty i Bobath 247,00 zw 247,00 850
3. Neurorehabilitacja metodą Vojty dla dzieci od 10 r. ż., młodzieży i dorosłych 195,00 zw 195,00 851
4. Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp TMTS 195,00 zw 195,00 852
5. Osteopatia dla dzieci i dorosłych 130,00 zw 130,00 853
6. Terapia wisceralna 130,00 zw 130,00 854
7. Terapia czaszkowo-krzyżowa 130,00 zw 130,00 855
8. PNF 130,00 zw 130,00 856
9. Terapia mięśniowo-powięziowa 130,00 zw 130,00 857
10. Terapia punktów-spustowych 130,00 zw 130,00 858
11. Trening personalny 96,00 zw 96,00 859
12 Kinesiotaping 39,00 zw 39,00 860
13. Gimnastyka grupowa ogólnousprawniająca dla seniorów 30,00 zw 30,00 861
L. OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO
1. Zajęcia indywidualne/grupowe 1 os. 50,00 zw 50,00 251
2. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia 100,00 zw 100,00 252
3. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia 120,00 zw 120,00 87
4. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia 150,00 zw 150,00 88
5. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia 180,00 zw 180,00 253
6. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia 200,00 zw 200,00 89
7. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia 210,00 zw 210,00 254
8. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia 220,00 zw 220,00 255
9. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia 250,00 zw 250,00 256
10. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia w języku angielskim 300,00 zw 300,00 257
11. Porada / konsultacja / diagnoza / terapia w języku angielskim 400,00 zw 400,00 258
12. Lekarska wizyta domowa 300,00 zw 300,00 259
13. Psychodietetyk – pierwsza wizyta 200,00 zw 200,00 894
14. Psychodietetyk – wizyta kontynuacyjna 150,00 zw 150,00 895
15. 7-dniowy plan żywieniowy + wizyta kontrolna 350,00 zw 350,00 896
16. 14-dniowy plan żywieniowy + wizyta kontrolna 500,00 zw 500,00 897
17, Ocena procesów integracji sensorycznej 450,00 Zw 450,00 260

 

 

 

  1. Świadczenia odpłatne wykonuje się na życzenie pacjenta, osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – po uprzednim złożeniu oświadczenia.

 

Cennik obowiązuje od dnia 04-07-2023 r.

Niniejszym traci moc cennik z dnia 01-05-2023 r.

Pozostałe cenniki pozostają bez zmian.

 

 

 

…………………………………………………………………

                                                                                                                              /Dyrektor SCZ SPZOZ/