Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie z dnia 06-08-2020 r.

 

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH SP ZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH

 

 

PORADNIE POZ, SPECJALISTYCZNE, MEDYCYNA PRACY
  Rodzaj usługi Cena netto VAT Cena brutto Kod
A. BADANIA LEKARSKIE
Badanie / porada lekarza POZ 60,00 zw 60,00 1
Wizyta domowa lekarza POZ 100,00 zw 100,00 2
Badanie / porada lekarza specjalisty 80,00 zw 80,00 3
Wizyta domowa lekarza specjalisty/Badanie porada lekarza okulisty 100,00 zw 100,00 20
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego 30,00 zw 30,00 21
Badania na wysokości /badanie neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne/ 90,00 zw 90,00 22
Badanie wstępne, okresowe, kontrolne w zakresie medycyny pracy z wydaniem orzeczenia/nie obejmuje ceny badań diagnostycznych i innych konsultacji specjalistycznych/ 50,00 zw 50,00 WS-23

OK-24

Ko-25

Wydanie dodatkowego orzeczenia w związku z badaniem profilaktycznym 15,00 zw 15,00 657
Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia ( bez badania lekarza okulisty) 80,00 18,40

(23%)

98,40 26
Badanie okulistyczne osoby ubiegającej się o prawo jazdy z wydaniem orzeczenia 70,00 16,10

(23%)

86,10 Ok-27

Lar-32

Neu-33

Badania lekarskie z wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej 50,00 zw 50,00 28
Wydanie zaświadczenia 20,00 zw 20,00 29
Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków bez badania zjawiska olśnienia – komplet badań 310,00 zw 310,00 30
Świadectwo zdrowia marynarzy i rybaków  z badaniem zjawiska olśnienia – komplet badań 335,00 zw 335,00 528
Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT 50,00 11,50

(23%)

61,50 31
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – profilaktyka medycyna pracy 35,00 zw 35,00 529
Widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia – inne 35,00 8,05

(23%)

43,05 530
 

B.

 

INNE USŁUGI MEDYCZNE

 

Pomiar ciśnienia krwi 5,00 zw 5,00 40
Iniekcja domięśniowa, podskórna – bez ceny leku 20,00 zw 20,00 41
Iniekcja dożylna – bez ceny leku 20,00 zw 20,00 42
Iniekcja okołostawowa – bez ceny leku 90,00 zw 90,00 43
Zdjęcie szwów 20,00 zw 20,00 44
Badanie EKG spoczynkowe z opisem 30,00 zw 30,00 45
Badanie poziomu glukozy – glukometrem 5,00 zw 5,00 533
C.I. Okulistyczna
1. Badanie dna oka 45,00 zw 45,00 50
2. Pole widzenia statyczne (komputerowe) 50,00 zw 50,00 51
3. Komputerowe badanie wzroku (dobór szkieł) 60,00 zw 60,00 52
4. Pomiar ciśnienia śródgałkowego – tonometria 20,00 zw 20,00 53
5. Gonioskopia 40,00 zw 40,00 54
6. Usunięcie ciała obcego 30,00 zw 30,00 55
7. Opatrunek okulistyczny 15,00 zw 15,00 36
8. OCT (jedno oko) 80,00 zw 80,00 668
9. OCT (dwoje oczu) 150,00 zw 150,00 669
C.II. Chirurgiczna
1. Zmiana opatrunku małego 15,00 zw 15,00 57
2. Zmiana opatrunku dużego 20,00 zw 20,00 58
3. Założenie opatrunku gipsowego małego 60,00 zw 60,00 59
4. Założenie opatrunku gipsowego dużego 100,00 zw 100,00 60
5. Usunięcie paznokcia 100,00 zw 100,00 61
6. Nacięcie ropnia (ganglionu) 30,00 zw 30,00 37
7. Szycie małej rany 30,00 zw 30,00 38
8. Inne drobne zabiegi chirurgiczne 50,00 zw 50,00 39
9. Badanie histopatologiczne z pobraniem wycinka 70,00 zw 70,00 68
10. Rektoskopia 50,00 zw 50,00 56
11. Badanie per rectum 40,00 zw 40,00 69
C.III. Ginekologiczno-położnicza
Badanie czystości pochwy 20,00 zw 20,00 66
Badanie cytologiczne 30,00 zw 30,00 67
Usunięcie spirali 56,91 13,09

(vat 23%)

70,00 62
Zdjęcie szwów 20,00 zw 20,00 63
Usunięcie ciała obcego z pochwy 50,00 zw 50,00 64
Założenie domacicznego środka antykoncepcyjnego 121,95 28,05

(vat 23%)

150,00 65
Kurs „Szkoła Rodzenia” (32 godz.) 500,00 zw 500,00 667
C.IV. Otolaryngologiczna
Audiogram 30,00 zw 30,00 70
Płukanie ucha 30,00 zw 30,00 71
Opatrunek laryngologiczny 30,00 zw 30,00 72
Tamponada przednia 40,00 zw 40,00 73
Repozycja nosa 40,00 zw 40,00 74
Punkcja zatok jednostronna 40,00 zw 40,00 75
Punkcja zatok dwustronna 60,00 zw 60,00 76
Usunięcie ciała obcego z nosa, ucha i gardła 40,00 zw 40,00 77
C.V. Kardiologiczna
Test wysiłkowy na bieżni/z użyciem cykloergometru 90,00 zw 90,00 80
Całodobowy zapis EKG /Holter EKG/ 90,00 zw 90,00 81
Całodobowy zapis EKG /Holter RR/ 90,00 zw 90,00 82
C.VI. Pulmonologiczna
1. Badanie spirometryczne z opisem 50,00 zw 50,00 85
2. Poligrafia (badanie bezdechu sennego) 250,00 zw 250,00 677
C.VII. Zdrowia Psychicznego
Badanie psychologiczne 70,00 zw 70,00 88
Ambulatoryjna porada lekarza psychiatry 70,00 zw 70,00 89
Sesja psychoterapii indywidualnej – 45 minut 90,00 zw 90,00 90
C.VIII. Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt ul. Bohaterów Warszawy 51
Wizyta/konsultacja 100,00 zw 100,00 643
Wizyta z wynikami (powrót w ciągu tygodnia ze zleconymi badaniami) 30,00 zw 30,00 644

 

Usunięcie zrostu warg sromowych 200,00 zw 200,00 645
Wymaz z pochwy (pobranie + wynik) 30,00 zw 30,00 646
Wymaz z pochwy (pobranie + wynik, posiew z identyfikacją i antybiogramem) 40,00 zw 40,00 656
Cytologia (pobranie + wynik) 30,00 zw 30,00 647
Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki przed pokwitaniem 200,00 zw 200,00 648
Usunięcie ciała obcego z pochwy u dziewczynki miesiączkującej 100,00 zw 100,00 649
C.IX. Wizyty pielęgniarki/położnej POZ
Wizyta w gabinecie pielęgniarki POZ/położnej POZ 35,00 zw 35,00 640
Wizyta domowa pielęgniarki POZ/położnej POZ 55,00 zw 55,00 641
       C.X. Poradnia dietetyczna ul. Bohaterów Warszawy 51
Wizyta (45 min.) 80,00 zw 80,00 661
Jadłospis (7 dni) 80,00 zw 80,00 662
Jadłospis (14 dni) 120,00 zw 120,00 663
Analiza składu ciała z omówieniem wyników 35,00 zw 35,00 664
Pakiet mały (wizyta + jadłospis (7 dni) + analiza składu masy ciała z omówieniem wyników) 150,00 zw 150,00 665
Pakiet duży (wizyta + jadłospis (14 dni) + analiza składu masy ciała z omówieniem wyników) 190,00 zw 190,00 666
Pakiet Mały Dom 225,00 zw 225,00 673
Pakiet Duży Dom 300,00 zw 300,00 674
Pakiet Mama 100,00 zw 100,00 675
Pakiet Dziecko 100,00 zw 100,00 676
C.X. Poradnia dermatologiczna al. Wojska Polskiego 97
Konsultacja 100,00 zw 100,00 650
Usunięcie włókniaka miękkiego pojedynczego 150,00 zw 150,00 651
Usunięcie włókniaka miękkiego – do 10 zmian 300,00 zw 300,00 652
Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej (typu brodawki łojotokowej, znamienia skórnego, mięczaka zakaźnego) 150,00 – 200,00 zw 150,00 – 200,00 653
Usunięcie brodawki wirusowej (kurzajki) pojedyncza zmiana 150,00 – 200,00 zw 150,00 – 200,00 654
Kłykciny kończyste w obrębie narządów płciowych (cena indywidualna w zależności od ilości zmian) 200,00 – 800,00 zw 200,00 – 800,00 655
C.XI. Poradnia ortopedyczna al. Chopina 51A
Wizyta lekarska 150,00 zw 150,00 658
Wizyta lekarska + USG 200,00 zw 200,00 659
Iniekcje przystawowe (z lekiem pacjenta) 20,00 – 100,00 zw 20,00 – 100,00 660
  Przychodnia przy ul. Bohaterów Warszawy75
Fizjoterapia dziecięca (wizyta + ewentualne ćwiczenia) 120,00 zw 120,00 671
Wizyta pediatryczna, wizyta pediatryczna z zakresu neurologii dziecięcej 140,00 zw 140,00 672
 

D.

 

PRACOWNIA  USG

 

1. USG jamy brzusznej (u kobiet wraz z miednicą małą;    u mężczyzn wraz z gruczołem krokowym) wraz z opisem 85,00 zw 85,00 91
2. USG dopochwowe z opisem 90,00 zw 90,00 92
3. USG ginekologiczne przezbrzuszne z opisem 80,00   80,00 93
4. USG piersi z opisem 90,00 zw 90,00 94
5. USG tarczycy z opisem 80,00 zw 80,00 95
6. USG moszny /jąder, najądrzy/ z opisem 80,00 zw 80,00 96
7. USG serca –  z opisem 100,00 zw 100,00 97
E. PUNKT SZCZEPIEŃ

 

Szczepienie szczepionką HEXACIMA 188,00 zw 188,00 106
Szczepienie szczepionką p/grypie VAXIGRIP 45,00 zw 45,00 101
Szczepienie szczepionką HEPAVAX 50,00 zw 50,00 102
Szczepienie szczepionką ENGERIX 70,00 zw 70,00 103
Szczepienie szczepionką EUVAX B 45,00 zw 45,00 546
Szczepienie szczepionką INFANRIX 240,00 zw 240,00 100
Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL bez kwalifikacji 190,00 zw 190,00 547
Szczepienie profilaktyczne p/ żółtej febrze STAMARIL z kwalifikacją 210,00 zw 210,00 548
Szczepienie profilaktyczne p/durowi brzusznemu TYPHIM VI bez kwalifikacji 210,00 zw 210,00 549
Szczepienie profilaktyczne p//durowi brzusznemu TYPHIM VI z kwalifikacją 230,00 zw 230,00 550
Szczepienie profilaktyczne p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM bez kwalifikacji 150,00 zw 150,00 551
Szczepienie profilaktyczne p/ wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – AVAXIM z kwalifikacją 170,00 zw 170,00 552
Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi TETANA bez kwalifikacji 40,00 zw 40,00 553
Szczepienie profilaktyczne p/ tężcowi TETANA z kwalifikacją 60,00 zw 60,00 554
Szczepienie profilaktyczne p/tężcowi DULTAVAX bez kwalifikacji 80,00 zw 80,00 555
Szczepienie profilaktyczne p/ tężcowi DULTAVAX   z kwalifikacją 100,00 zw 100,00 556
Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX bez kwalifikacji 80,00 zw 80,00 678
Szczepienie profilaktyczne p/odra, różyczka świnka PRIORIX z kwalifikacją 100,00 zw 100,00 679
Szczepienie profilaktyczne p/polio IMOVAX bez kwalifikacji 85,00 zw 85,00 680
Szczepienie profilaktyczne p/polio IMOVAX z kwalifikacją 105,00 zw 105,00 681
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego, dla osób niezadeklarowanych w SP ZOZ Szkół Wyższych 40,00 zw 40,00 104
Szczepienie profilaktyczne p/rotawirusom 320,00 zw 320,00 682
Szczepienia Infanrix-IPV+hib 150,00 zw 150,00 683
Szczepienia Bexsero 350,00 zw 350,00 684
Szczepienie p/pneumokokom Prevenar 13 260,00 zw 260,00 849
 

F.

 

TRANSPORT MEDYCZNY

 

Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 65,00 zw 65,00 110
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 70,00 zw 70,00 111
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 39,00 zw 39,00 112
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 42,00 zw 42,00 113
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 130,00 zw 130,00 114
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 140,00 zw 140,00 115
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 78,00 zw 78,00 116
Lewobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony, w tym czas oczekiwania do 20 min. (60% finansowania pacjenta) 84,00 zw 84,00 117
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 75,00 zw 55,34 118
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w jedną stronę (100% finansowania pacjenta) 80,00 zw 80,00 119
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w jedną stronę (60% finansowania pacjenta) 45,00 zw 45,00 120
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w jedną stronę(60% finansowania pacjenta) 48,00 zw 48,00 121
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 150,00 zw 150,00 122
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność I stopnia, przewóz leżący w dwie strony (100% finansowania pacjenta) 160,00 zw 160,00 123
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz siedzący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 90,00 zw 90,00 124
Prawobrzeże Szczecina – niesprawność II stopnia, przewóz leżący w dwie strony (60% finansowania pacjenta) 96,00 zw 96,00 125
Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta 75,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta zw 75,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta 126
Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność I stopnia (100% finansowania pacjenta) 80,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta zw 80,00 + 2,50 za 1km poza granicami miasta 127
Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji siedzącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta 45,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta zw 45,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta 128
Transport sanitarny poza granicami Szczecina w pozycji leżącej – 1 km , niesprawność II stopnia (60% finansowania pacjenta) 48,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta zw 48,00 + 1,50 za 1km poza granicami miasta 129
 

G.

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA (DOTYCZY WSZYSTKICH PORADNI)

 

Sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 0,30 zw 0,30 130
Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 9,00 zw 9,00 131
Sporządzenie  kserokopii dokumentacji medycznej 1 strona – w celach innych niż określone w p.1 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 0,30 0,07 (23%) 0,37 135
Sporządzenie wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej 1 strona w celach innych niż określone w p.2 (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 8,50 1,96

(23%)

10,46 136
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach określonych w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT lub w formie odwzorowania cyfrowego (scanu) – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 1,73 zw 1,73 847
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych w celach innych niż określone w art.43 ust.1 pkt 17 ustawy o VAT – dotyczy kompletu dokumentacji (plus koszt ewentualnej wysyłki zgodnie z cennikiem operatora) 1,73 0,40 (23%) 2,13 848
PORADNIA REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII
Lp. Nazwa usługi Cena netto Podatek Cena brutto Kod
 

H.

 

PORADNIA REHABILITACJI

 

Porada lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej 80,00 zw 80,00 137
Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii 150,00 zw 150,00 670
Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT 50,00 11,50  (23%) 61,50 138
 

I.

 

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

I.I.  

Światłoterapia

Solux 10,00 zw 10,00 140
Laser skaner 1 staw 12,00 zw 12,00 422
Laser skaner 2 stawy 14,00 zw 14,00 423
Laser punktowy 14,00 zw 14,00 142
I.II.  

Krioterapia

1. Krioterapia 1 staw 13,00 zw 13.00 424
2. Krioterapia 2 stawy 17,00 zw 17.00 425
I.III.  

Elektrolecznictwo

 

Galwanizacja 12,00 zw 12,00 143
Jonoforeza 13,00 zw 13,00 144
Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko (dwubiegowa) 12,00 zw 12,00 145
Terapia prądami diadynamicznymi 12,00 zw 12,00 146
Terapia prądami interferencyjnymi 12,00 zw 12,00 147
Terapia prądem TENS 12,00 zw 12,00 148
Terapia prądem TRӒBERTA 12,00 zw 12,00 537
Terapia prądem KOTZ`A 12,00 zw 12,00 538
Tonoliza 12,00 zw 12,00 539
Magnetoterapia 12,00 zw 12,00 149
Terapuls 15,00 zw 15,00 150
Diatermia krótkofalowa (DKF) 12,00 zw 12,00 151
Ultradźwięki 1 staw (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) 12,00 zw 12,00 426
Ultradźwięki 2 stawy (do fonoforezy pacjent musi dostarczyć swój lek) 15,00 zw 15,00 427
I.IV.  

Masaże

 

1. Masaż suchy jednej części ciała ( 15 min.) 30,00 zw 30,00 153
2. Masaż suchy całego kręgosłupa (30 min.) 50,00 zw 50,00 154
3. Drenaż limfatyczny jednej kończyny 35,00 zw 35,00 155
4. Drenaż limfatyczny obu kończyn 60,00 zw 60,00 540
5. Terapia manualna (30 min.) 60,00 zw 60,00 156
6. Pakiet terapii manualnej (terapia manualna + taping + zabieg fizykalny) 75,00 zw 75,00 541
7. Kinesiology taping (1 aplikacja) 25,00 zw 25,00 542
I.V.  

Hydroterapia

1. Masaż wirowy kończyn dolnych 16,00 zw 16,00 157
2. Masaż wirowy kończyn górnych 14,00 zw 14,00 158
I.VI.  

Kinezyterapia

1. Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 40,00 zw 40,00 161
2. Ćwiczenia w odciążeniu 15,00 zw 15,00 543
3. Ćwiczenia samowspomagane 10,00 zw 10,00 544
4. Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne (15 min.) – instruktaż 15,00 zw 15,00 545
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE
Lp. Rodzaj usługi Cena netto VAT Cena brutto Kod
 

J.

 

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

 

Badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 30,00 zw 30,00 170
badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego  

50,00

zw  

50,00

171
wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami

 

30,00 zw 30,00 172
badanie żywotności zębów z objęciem badaniem              3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych  

20,00

zw  

20,00

173
znieczulenie miejscowe 20,00 zw 20,00 174
znieczulenie przewodowe 30,00 zw 30,00 175
leczenie próchnicy powierzchniowej- za każdy ząb 50,00 zw 50,00 176
postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi  

25,00

zw  

25,00

177
opatrunek leczniczy w zębie stałym 50,00 zw 50,00 178
całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni 90,00 zw 90,00 179
całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach 100,00 zw 100,00 180
Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach 100,00 zw 100,00 181
całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku  zęba na 3 powierzchniach ( MOD) 110,00 zw 110,00 182
trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 50,00 zw 50,00 183
dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 50,00 zw 50,00 184
ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba 1 kanału 50,00 zw 50,00 185
ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 1 kanału 50,00 zw 50,00 186
czasowe wypełnienie jednego kanału 50,00 zw 50,00 187
ostateczne wypełnienie 1  kanału, 70,00 zw 70,00 188
leczenie endodontyczne zęba z zakażonym kanałem                       z wypełnieniem 1  kanału (nie obejmuje opracowania                      i odbudowy ubytku korony zęba) 100,00 zw 100,00 189
usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego 100,00 zw 100,00 190
płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę) 20,00 zw 20,00 191
leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę) 20,00 zw 20,00 192
kiretaż zwykły w obrębie ¼ uzębienia ( nie obejmuje znieczulenia i opatrunku) 100,00 zw 100,00 193
usunięcie zęba jednokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) 80,00 zw 80,00 194
usunięcie zęba wielokorzeniowego (cena nie obejmuje znieczulenia) 100,00 zw 100,00 195
usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni od 150,00 do 200,00 zw od 150,00 do 200,00 196
chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do trzech zębodołów łącznie ze szwem 50,00 zw 50,00 197
założenie opatrunku chirurgicznego 30,00 zw  

30,00

 

 

198
nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem 50,00 zw 50,00 199
tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy 100,00 zw 100,00 200
repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy 100,00 zw 100,00 201
zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych 30,00 zw 30,00 202
lakierownie wszystkich zębów stałych– za każdą ¼ łuku zębowego 20,00 zw 20,00 203
impregnacja zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb

 

10,00 zw 10,00 204
całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego 50,00 zw 50,00 205
całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych 150,00 zw 150,00 206
kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych 120,00 zw 120,00 207
opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 20,00 zw 20,00 208
amputacja przyżyciowa miazgi zęba z nie uformowanym korzeniem z zaopatrzeniem kanału materiałem czasowym 70,00 zw 70,00 209
amputacja przyżyciowa miazgi zęba 50,00 zw 50,00 210
ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1  kanał 70,00 zw 70,00 211
ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – za 1 kanał 70,00 zw 70,00 212
amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego 30,00 zw 30,00 213
leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 150,00 zw 150,00 214
leczenie endodontyczne zęba  z wypełnieniem 3 kanałów ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba)

 

210,00 zw 210,00 215
leczenie endodontyczne zęba z zakażonymi kanałami  z wypełnieniem 2 kanałów zęba ( nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba) 120,00

za każdy kanał

zw 120,00

za każdy kanał

216
kiretaż otwarty 1 zęba( nie obejmuje znieczulenia oraz zaopatrzenia rany)

 

 

30,00

zw  

30,00

247
piaskowanie (ul. Boh. Warszawy 75) 80,00 zw 80,00 217
Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego złamanego kąta w zębach siecznych stałych 150,00 zw 150,00 218
Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych – wypełnienie światłoutwardzalne 100,00 zw 100,00 219
Odbudowa zęba leczonego kanałowo na ankerze dokanałowym 200,00 zw 200,00 220
Wybielanie jednego martwego zęba – pierwsza wizyta 50,00 zw 50,00 248
Wybielanie jednego martwego zęba – każda kolejna wizyta 30,00 zw 30,00 249
 

K.

 

USŁGUI PROTETYCZNE

 

Szyna zgryzowa jednoszczękowa 200,00 zw 200,00 221
2. Wkład koronowo-korzeniowy lany pojedynczy 200,00 zw 200,00 222
3. Wkład koronowo-korzeniowy lany dzielony 250,00 zw 250,00 223
4. Wkład koronowo-korzeniowy lany złotopodobny pojedynczy 250,00 zw 250,00 224
5. Wkład koronowo-korzeniowy lany złotopodobny dzielony 300,00 zw 300,00 225
6. Korona metalowa licowana porcelaną 500,00 zw 500,00 226
7. Korona metalowa 300,00 zw 300,00 227
8. Proteza szkieletowa 1 100,00 zw 1 100,00 228
9. Szynoproteza 1 200,00 zw 1 200,00 229
10. Naprawa protezy (złamanie, dostawienie zęba, klamry) 100,00 zw 100,00 230
11. Podścielenie protezy 160,00 zw 160,00 231
12. Proteza całkowita akrylowa 600,00 zw 600,00 232
13. Proteza częściowa akrylowa 400,00 – 550,00 zw 400,00 – 550,00 233
14. Szyna relaksacyjna 200,00 zw 200,00 234
15. Wybielanie zębów metodą nakładkową (żel + szyny) 800,00 zw 800,00 235
16. Usunięcie korony akrylowej 50,00 zw 50,00 236
17. Usunięcie korony metalowej 50,00 zw 50,00 237
18. Ponowne zacementowanie korony 50,00 zw 50,00 238
19. uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej  protezy częściowej  z zastosowaniem elementów doginanych w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym 400,00 zw 400,00 239
20. uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej  protezy częściowej  z zastosowaniem elementów doginanych w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym 550,00 zw 550,00 240
21. zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 600,00 zw 600,00 241
22. zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 600,00 zw 600,00 242
23. całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki 150,00 zw 150,00 243
24. całkowicie podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy 150,00 zw 150,00 244
25. Wzmocnienie siatką płyty protezy akrylowej – częściowej lub całkowitej 100,00 zw 100,00 245
26. Dopłata – zęby Ivoclar – w protezie akrylowej całkowitej lub częściowej 100,00 zw 100,00 246
 L. POZOSTAŁE USŁUGI
Wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia do celów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT 50,00 11,50 61,50 250
BADANIA LABORATORYJNE ŚWIADCZONE W PUNKCIE POBRAŃ

Ceny za świadczenia określa podmiot prowadzący punkt pobrań.

J. Pojemnik na mocz do badania laboratoryjnego 0,65 0,15(23%) 0,80 370
K. PORADNIA PROMOCJI ZDROWIA
1. Konsultacja fizjoterapeutyczna z ustaleniem planu terapii 150,00 zw 150,00 849
2. Diagnostyka i terapia niemowląt od urodzenia do 18 miesiąca życia –metodą Vojty i Bobath 190,00 zw 190,00 850
3. Neurorehabilitacja metodą Vojty dla dzieci od 10 r. ż., młodzieży i dorosłych 150,00 zw 150,00 851
4. Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp TMTS 150,00 zw 150,00 852
5. Osteopatia dla dzieci i dorosłych 100,00 zw 100,00 853
6. Terapia wisceralna 100,00 zw 100,00 854
7. Terapia czaszkowo-krzyżowa 100,00 zw 100,00 855
8. PNF 100,00 zw 100,00 856
9. Terapia mięśniowo-powięziowa 100,00 zw 100,00 857
10. Terapia punktów-spustowych 100,00 zw 100,00 858
11. Trening personalny 80,00 zw 80,00 859
12 Kinesiotaping 30,00 zw 30,00 860
13. Gimnastyka grupowa ogólnousprawniająca dla seniorów 20,00 zw 20,00 861

 

 

 

 

 

  1. Świadczenia odpłatne wykonuje się na życzenie pacjenta, osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego lub skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – po uprzednim złożeniu oświadczenia.

 

Cennik obowiązuje od dnia 06-08-2020 r.

Niniejszym traci moc cennik z dnia 16-07-2020  r.

 

 

 

…………………………………………………………………